Бременността при диабет не трябва да бъде авантюра01/04/2018

При жените с диагностициран захарен диабет преди бременността, честотата на спонтанните аборти е около 10%. Установена е значима връзка между степента на гликемичен контрол преди забременяването и честотата на спонтанни аборти.

Оптималният гликемичен контрол намалява значително (до нормалната за здрави жени) честотата на спонтанните аборти.

Честотата на вродени аномалии на бебетата в общата популация е 1-2%. При жени със захарен диабет и субоптимален гликемичен контрол по време на съответната бременност, честотата на аномалиите на плода е 4-8 пъти по-висока (5.1-9.8%). Около две трети от тези аномалии засягат сърдечносъдовата и нервната система.

Дефектите на невралната тръба са 13-20 пъти по-чести при бременни с диабет.

При добър гликемичен контрол (HbA1c8.5%, тази честота достига 22.4%.

Много е важно акушер-гинеколозите да следят развитието на плода с ехограф, както и да назначат ранна профилактика на дефектите на невралната тръба с фолиева киселина.

Бременността при жени с диабет трябва да бъде планувана – това означава да настъпи при постигнат оптимален гликемичен контрол.

Стриктният гликемичен контрол в периода около забременяването и по време на ранната бременност (най-критични са първите 3-6 седмици) при жените с диабет е ключов за намаляване на риска за аномалии на техните плодове.

Трябва да се избягва случайното настъпване на бременност, както и нейното протичане без редовен контрол от страна на съответните медицински специалисти – ендокринолог и акушер-гинеколог. Всяко друго поведение е рискована авантюра, която няма оправдание при съвременния достъп до специализирани лекарски грижи.