Измервайте гликирания хемоглобин


vd 01/12/2017

Хората с диабет в България са около 490 000 души. Други 200 000 живеят със заболяването, без то да е диагностицирано, според проф. д-р Цветалина Танкова, началник на клиника по диабетология към УСБАЛЕ Акад. Иван Пенчев – София, по повод на Световния ден за борба с диабета. Новорегистрираните случаи всяка година са 12-15 000.

Една от причините за увеличаване на честотата на диабет тип 2 (който е най-разпространената форма на заболяването) е нездравословният ни начин на живот (липса на редовна физическа активност, висок енергиен внос и наднормено тегло), освен генетичната предразположеност.

Онлайн проучване, проведено през май тази година, показва, че 72% от лекуваните с таблетки и 84% от лекуваните с инсулин хора с диабет знаят какво представлява гликираният хемоглобин.

Проф. Танкова обобщи фактите от проведеното през май тази година национално представително проучване:

– 28% от тези, които са на таблетки и 16% от тези, които са на инсулин, не знаят какво представлява този показател

– 34% от диабетиците не са измервали нивото на гликирания си хемоглобин през последните 12 месеца

“Това е обективен показател, който няма значение по кое време на деня ще се изследва. Тоест за пациента е лесно да отиде в лаборатория да си направи изследването, не е необходимо да отива сутрин на гладно. Всеки един пациент с диабет би трябвало да знае към какво ниво на гликиран хемоглобин се стреми,” обясни проф. Танкова.

При наличие на диабет се препоръчва да се поддържа стойност под 7%, но нивото на гликирания хемоглобин се определя индивидуално при всеки отделен пациент заедно с неговия лекуващ лекар, който се съобразява с различни други показатели: възраст, давност на диабета, наличие на хронични диабетни усложнения или на сърдечносъдови заболявания.

При млади хора, които нямат диабетни усложнения или сърдечносъдови заболявания, може да са подходящи стойности 6-6.5%, ако подобна, по-амбициозна, цел не води до зачестяване на хипогликемиите (ниски стойности на кръвната глюкоза). Обратно, при по-възрастните, със съпътстващи сърдечносъдови заболявания, гликираният хемоглобин трябва да е около 7.5% (по-умерена цел).

Недопустим е фактът, че една част от пациентите с диабет у нас, през ХХI век, не знаят какво представлява изследването за гликиран хемоглобин, което отгоре на всичкото се заплаща от НЗОК. “Вината за това те да не знаят е на здравните специалисти, които не са ги информирали за важността на този показател,” посочи проф. Танкова. А и за възможността да се изследват безплатно два пъти в годината.

Центърът за превенция на захарен диабет в УМБАЛ Александровска организира кампания за ранно откриване на захарен диабет по повод на Световния ден за борба с диабета с безплатно измерване на гликиран хемоглобин и изследване на телесен състав (количество мастна тъкан) по биоимпедансен метод от 13 ноември до 1 декември.

Кампанията е ориентирана към хора с рискови фактори за диабет като: наднормено тегло или затлъстяване, близък роднина (родител/родители, брат/сестра) с диабет, повишено артериално налягане, наличие на сърдечносъдово заболяване, възраст над 45 години, жени с анамнеза за гестационен диабет (диабет, диагностициран по време на бременност).

Всяка година Асоциацията на студентите-медици в България (АСМБ) привлича вниманието на широката общественост към сериозните проблеми на диабета, чрез организирането на популярни инициативи, лекции и активно участие в кампании като „Заедно срещу диабета”.

За поредна година АСМБ-София и Bulgaria Mall се включиха в отбелязването на Световния ден за борба с диабета. На 12 ноември в Bulgaria Mall бе организирано събитието „Победи диабета”, което включи измерване на кръвна глюкоза и на артериално налягане и изчисляване на индекс на телесна маса (BMI, ИТМ) от студенти-медици.

Десетки горнооряховчани измериха безплатно нивата на кръвната си глюкоза на 14 ноември – част от традицинната годишна инициатива на ендокринологичния кабинет на д-р Мария Христова и медицинска сестра Катюша Зидарска. На 27 ноември в Горна Оряховица бе разположена мобилна лаборатория от Австрия, в която екип от спициалисти измерва безплатно нивата на гръвната глюкоза, холестерола и артериалното налягане на всички желаещи.

Novo Nordisk