Световен ден за борба с диабета 14 ноември


vd 01/10/2017

Тази година Международната диабетна федерация (МДФ) отбелязва Световния ден за борба с диабета 14 ноември с темата: Жените и диабетът – правото ни на здравословно бъдеще.

Кампанията поставя фокус върху необходимостта до справедлив достъп за всички жени, изложени на риск от диабет или живеещи с диабет, до основни лекарства и здравни технологии за контрол на болестта с цел постигне на оптимален резултат от лечението, както и намаляване или предотвратяване на рисковите фактори за диабет тип 2.

Данните на МДФ са алармиращи:

– В момента има над 199 милиона жени, живеещи с диабет, като се очаква броят им да нарасне до 313 милиона до 2040 г.

– Две от всеки пет жени с диабет са в репродуктивна възраст, което представлява над 60 милиона жени по целия свят

– Диабетът е девета водеща причина за смърт при жените в световен мащаб, причинявайки 2.1 милиона смъртни случая годишно

– Жените с диабет тип 2 са почти 10 пъти по-склонни да имат исхемична болест на сърцето, отколкото жените без това състояние

– 1 от 7 раждания са при гестационен диабет

– Жените с диабет тип 1 имат повишен риск от аборт или да родят плод с малформации

– 20.9 милиона или 16.2% от ражданията през 2015 г. имат някаква форма на хипергликемия по време на бременност

– Половината от всички случаи на хипергликемия при бременност се появяват при жени на възраст под 30 години

Захарен диабет тип 2 е най-често срещания тип диабет, който е свързан с рискови фактори, тясно свързани с начина ни на живот: наднормено тегло, затлъстяване, нездравословно хранене, намалена физическа активност и злоупотреба с алкохол.

– Приблизително половината жени с анамнеза за гестационен диабет продължават да развиват диабет тип 2 в рамките на пет до десет години след раждането

– Липсата на физическа активност води до 1/4 от случайте на хора с диабет

– Нездравословното хранене увеличава риска

– Затлъстяването и наднорменото тегло са най-значимите рискови фактори

– Пушенето увеличава риска за диабет тип 2 с 50%

Чрез промяна в поведението и всекидневните нездравословни навици на хората, т.е. намаляване на рисковите фактори, е възможно да се предотвратят или отложат във времето до 70% от случаите на развитие на диабет тип 2!

Добрият контрол на захарния диабет е:

– Контрол на кръвната глюкоза

– Кръвна глюкоза преди хранене: 4-7 ммол/л

– Кръвна глюкоза след хранене: <10 ммол/л

– Контрол на артериалното налягане и липидите

– Контрол на телесното тегло

– Гликиран хемоглобин HbA1C <7%*

Световният ден за борба с диабета се отбелязва всяка година на 14 ноември по решение на Международната диабетна федерация и Световната здравна организация, в отговор на нарастващата тревога за бъдещето на милионите хора, страдащи от заболяването.

През 2007 г. Световният ден за борба с диабета стана и официален празник на Организацията на обединените нации (ООН) с приемането на Резолюция 61/225, която подчертава необходимостта от спешни мерки за подобряване на рисковите фактори за контрол на болестта.

Самият ден 14 ноември е избран, защото това е рождения ден на д-р Фредерик Бантинг, който заедно с Чарлз Бест през 1921 г. откриват животоспасяващото лечение за захарен диабет тип 1 – инсулина.

Логото на Световния ден за борба с диабета е кръг, символизиращ живота и здравето, а синият цвят отразява небето, еднакво за всички нации. Синият кръг отразява обединението на световната диабетна общност в отговор на диабетната пандемия.

*HbA1C е показател който отразява средното ниво на кръвната глюкоза през последните три месеца. Препоръчителните стойности на HbA1C са индивидуални и се определят от лекуващия лекар.

Полезни страници:

Университет за пациенти – Какво трябва да знаем за диабет тип 1: www.uni.npo.bg