Призив на вестник към българските здравни журналисти


vd 01/06/2017

Да не използваме уличен жаргон, за да постигнем „сензационен“ ефект на новината!

Уважаеми колеги,

Призивът ни е да не използвате в заглавията или в самите статии на здравна тема думи като „илач“, защото това не е медицински термин. „Илач“ дори не е на български, а още по-малко на книжовен български език. По-добре е да се използват думите лекарство, лекарствено средство, медикамент.

Втората ни молба е да се позововате на надеждни източници на информация, особено за нежелани странични ефекти на медикаменти или ваксини, като например Изпълнителната агенция за лекарствените средства (www.bda.bg), а не на вестници като Труд или на жълти уебсайтове.

Поводът за този призив е подзаглавието „Илачът е за диабет тип 2, уточнява Европейската агенция по лекарствата“.

Novo Nordisk