Невропатията води до най-голям дистрес и депресия


vd 01/06/2017

При по-възрастните хора с дългогодишен диабет тип 1 невропатията е най-сигурният показател за предизвикан от диабетното състояние увреждащ стрес (дистрес) и депресия, като най-често това се дължи на наличието на болкови оплаквания.

Диабетната невропатия е свързана с депресия, дистрес и влошено качество на живот, показват резултатите от проучване при 323 канадци с диабет тип 1, на средна възраст 65 години и средна продължителност на метаболитното нарушение над 50 години.

От всичките участници – 137 души (42.4%) са имали невропатия, 95 пациенти (29.4%) са били със сърдечносъдово заболяване и 31 (9.8%) – с периферно съдово заболяване.

В групата с невропатия е установена три пъти по-висока честота на дистрес (съответно 9.5% спрямо 3.3%) и четири пъти на депресия (24.9% спрямо 6.5%) в сравнение с участниците, които са били без неврологични отклонения.

След изключване на влиянието на други диабетни усложнения, наличието на невропатия е било свързано с 1.5 пъти по-висока честота на депресия, доказана с два психологични теста.

Връзката между невропатията и депресията не може да бъде напълно обяснена с наличието на невропатна болка, тъй като нарушения в настроението са наблюдавани и при участниците, при които засягането на нервите не е било съпроводено с болкови оплаквания.

Резултатите от това проучване показват, че са необходими подходи за намаляване на дистреса и повлияване на депресията при пациентите с диабетна невропатия, които са различни от използването на болкоуспокояващи средства.

Novo Nordisk