Депресията влияе негативно върху хроничните диабетни усложнения


vd 01/06/2017

Хората с диабет, които имат по-тежки депресивни симптоми, по-често страдат от хронични усложнения на големите и малките съдове, показват резултатите от друго проучване, проведено в Токио.

Честотата на всички диабетни усложнения, с изключение на гангрената, се повишава значително при случаите с по-тежка депресия.

За определяне на тежестта на депресията е използвана скала, като сбор под 4 точки е изключвал наличието на психично нарушение, а над 10 точки е идентифицирал случаите с умерена до тежка депресия.

Резултатите от анализа показват, че 20% от участниците са имали лека депресия и 10% (един от десет!) – умерена или тежка депресия.

След изключване на влиянието на други рискови фактори за развитието на хронични диабетни усложнения като възраст, пол, тютюнопушене, високи нива на гликиран хемоглобин, по-голямата тежест на депресията е била свързана с по-висока честота на ретинопатия, периферна и автономна невропатия и напреднала нефропатия, налагаща диализно лечение.

При сравняване между различните групи, участниците, които са били с умерена или тежка депресия са имали 2 пъти по-висок риск за ретинопатия и пет пъти за диализа.

Novo Nordisk