Красимир Кънев: Очаквам 2017 да бъде година на предизвикателства и ново начало за Българска асоциация Диабет


vd 01/04/2017

Като председател на най-голямата пациентска организация на хора с диабет и като човек, който говори за проблемите на общността ни от първо лице, искам да кажа, че ни чака много сериозна работа за изпълнение на приетата от асоциацията програма.

Утвърденият от УС план за укрепване и преструктуриране на организацията, с цел да бъдем по-близо до хората и до решаването на техните проблеми, изисква ангажираност и непрекъснати усилия от нашите технически сътрудници в регионалните информационни центрове, както и от доброволците от сдруженията в цялата страна.

През изминалата година постигнахме много в организационно отношение, през настоящата ще фокусираме усилията ни в нови дейности и инициативи за подобряване на самоконтрола и начина на живот за хората от членуващите в асоциацията сдружения и клонове.

Давам си сметка, че в много отношения сме длъжници на нашите членове: Лично аз бих искал да имам възможност да се срещам с повече от тях, да чуя лично от тях какви са очакванията им, за какво биха искали да научат повече, как виждат ролята на асоциацията и на отделното сдружение, как бихме могли да бъдем полезни на други организации с нестопанска цел…

Асоциацията е длъжник особено на младите хора с диабет тип 1 в активна възраст. Създаването и развитието в последните четири години на футболен отбор на асоциацията е пример за успешно разчупване на стереотипите и доказателство, че „диабетът не е пречка за постигане на мечтите“, но е проект, обхванал ограничен кръг от хора, и следва да бъде развит и за други спортни и културни инициативи и проекти за хора с диабетно състояние.

Повече от 25 години БА Диабет е синоним на най-голямата пациентска организация на хората с диабет в България, която работи за подобряване на достъпа им до медицински грижи и средства за контрол, за обучение за управляване на диабета, за превенция и недопускане на усложнения.

Време е Асоциацията да бъде разпозната и от институциите и партньорите като важен фактор за успешно прилагане на модерни здравни политики и за ефективно решаване на възникнали проблеми.

Считам за своя задача да успея да наложа БАД пред институционални партньори и фирми като сериозен, ангажиран и активен партньор.

Запознат съм с предизвикателствата на живота с диабет, тъй като всекидневно се сблъсквам с тях още от ранното си детство. Без да съм специалист по здравен мениджмънт, от информацията, с която разполагам за съществуващите практики в други европейски страни и на база идентифицираните проблеми и нужди на пациентите в България, мога да твърдя че Ключова дума за постигането на качествена промяна в диабетните грижи в България е приемането на Национална програма за диабета, разписана подробно в съществуващата рамка на националната програма за незаразни заболявания 2020.

Много са областите за подобрение, но мисля че от най-належащите, извън профилактика, превенция, диагностика и медицински грижи, са майчиното и детско здравеопазване в условията на диабет, контролът при прехода от юношество към млада възраст за пациентите с тип 1, като условие и гаранция за успешен процес на обучение и развитие за по-добри перспективи за работа и житейска реализация.

Няма да спра да търся диалог с институциите за постигане на по-добри медицински грижи и условия за контрол за хората с диабет у нас, за да постигнем устойчивост на политиките за лечение.

Novo Nordisk