Кампания за превенция на диабета в Несебър


vd 01/04/2017

Кметът на община Несебър Николай Димитров постави началото на поредната инициатива за превенцията на риска за диабет в град Несебър. Той благодари на РСНЦ Диабетни грижи – Бургас, Сдружение Верният настойник – Бургас и Сдружение Авигея Шаама, които са партньори на кампания. В инициативата са включени 40 човека. Инициативата, която стартира от град Обзор през октомври 2016 г. и ще обхване всички населени места в общината.

Novo Nordisk