Инициативи на БАД на европейско и национално ниво


vd 01/04/2017

През март миналата година Красимир Кънев се обърна от името на асоциацията с лично писмо до всеки член на българския парламент и поиска да се обърне внимание на заплахата от диабетната пандемия за България, като предложи да бъде иницииран дебат на най-високо ниво.

През април, заедно с другите членове на Международната диабетна федерация от Европейския регион (IDF Европа), БА Диабет се обърна към националните и европейските институции с призив за спешни действия по отношение на това заболяване.

От името на асоциацията беше изпратено писмо до представителите на България в Европейския парламент с молба да подкрепят писмена декларация за диабета № 0008/2016, с което това заболяване да бъде признато за сериозен здравословен проблем, застрашаващ устойчивото развитие на обществото в европейските страни.

С приемането на Декларацията, темата за профилактиката и лечението на диабета, и на неговите усложнения трябва да влезе в дневния ред за дискусия и решения на ниво национален парламент, министерство на здравеопазването и други институции на държавно ниво в страните членки но ЕС, включително и в България.

Novo Nordisk