Диабетна невропатия01/04/2017

Невропатията е увреждане на нервите на тялото, което може да засегне всеки човек с диабет тип 1 и диабет тип 2.

Честотата на диабетната невропатия е по-висока при хората с лош контрол на кръвната глюкоза (кръвната захар), с високи нива на кръвните липиди (мазнини) и при по-възрастните. Освен това, дългогодишният диабет също увеличава риска за това усложнение. Допълнителни рискови фактори са тютюнопушене, прекомерна употреба на алкохол и дефицит на витамин В12.

Около половината от сладките хора имат някаква форма на невропатия.

Как се диагностицира невропатията?

Лекуващите лекари могат да проведат различни изследвания като:

– измерване на сърдечната честота и на кръвното налягане

– изследване на циркулацията чрез ехография на съдовете на долните крайници

– оглед на стъпалата и тест за оценка на тактилната чувствителност

Оглед и изследване на стъпалата за тактилна чувствителност трябва да се провежда при хората с диабет поне веднъж годишно.

Степента на чувствителност на стъпалата към допир се проверява в различни точки с помощта на пластмасова нишка, наречена монофиламент.

Най-добрата профилактика на диабетната невропатия е добрият контрол на кръвната глюкоза. Мерките на подобряване на гликемичния контрол забавят появата и прогресията на увреждането на нервите.

Умерената, но редовна физическа активност е една от тези мерки, която е особено ефективна и за подобряване на оросяването на долните крайници и на мускулната сила.

Спиране на цигарите и ограничаване на консумацията на алкохол също могат да бъдат от полза.

Грижите за краката са неразделна част от лечението на диабета.

Novo Nordisk