100 медицински сестри завършиха обучение на тема „Грижи за деца с диабет“


vd 01/04/2017

Над 100 медицински сестри от училища и детски градини бяха обучени в Плевен за по-добър контрол и грижи за децата с диабет.

Обучението бе организирано от Василка Русева, зам.-председател на Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ), която поясни, че това е поредната инициатива в тази насока. Целта е да се опреснят познанията на сестрите, тъй като тенденцията е за непрекъснато нарастване на броя на децата с диабет.

Внимание бе отделено на грижите за децата, които са на инсулин.

Лектор на обучението бе Маргарита Иванова, преподавател към Факултет „Здравни грижи” при Медицински университет – Плевен. Русева благодари на кмета на община Плевен, който осигури безвъзмездно зала “Гена Димитрова” за периодичните обучения на сестрите от детските заведения и училищата. Следващото обучение ще бъде свързано със зачестяващите алергични реакции при децата.

Novo Nordisk