Диабет тип 2 протича тежко при юноши и младежи01/12/2016

Диабет тип 2, диагностициран в юношеска възраст, е два пъти по-опасен за здравето и живота, отколкото е диабет тип 1. Причината за това са главно сърдечносъдовите заболявания. Тези данни са от 20-годишното проучване TODAY*, проведено в Австралия.

Подрастващите и младите хора с диабет тип 2 имат по-високо телесно тегло, по-високи нива на триглицериди и на артериално налягане, и по-ниско ниво на добър холестерол, в сравнение с техните връстници с диабет тип 1.

Въпреки по-честият прием на лекарства за контрол на хипертонията и на липидните нарушения, при младежите с диабет тип 2 са по-чести, по-рано развиващи се и по-тежки сърдечосъдовите заболявания, включително исхемична болест на сърцето и инсулт.

По-чести са и диабетната невропатия, както и нарушенията в бъбречната функция. Всичко това води до съкратена продължителност на живота в тази група с около пет години в сравнение с болните от диабет тип 1, показват също данните от проучването TODAY.

Основните мерки за превенция и контрол на нарушенията в глюкозната обмяна (предиабет, диабет тип 2) са здравословно хранене и всекидневна физическа активност. Целта е да се постигне загуба на тегло, като най-важното да се намали количеството на тлъстините в областта на талията и корема.

* TODAY - Treatment Options for Type 2 Diabetes in Adolescents and Youth . В това проучване са участвали 700 деца и юноши на възраст 10-17 години.