Безплатeн скрининг в Сливен01/12/2016

По повод на тазгодишната кампания, в продължение на цяла седмица в Центъра за превенция на захарния диабет и неговите усложнения към Сдружение „Съюз на диабетно болните“ в Сливен бяха организирани прегледи за установяване на предиабет или на недиагностициран диабет, както и тестове на нивата на кръвната глюкоза.

Сдружението организира раздаване на информационни листовки в центъра на града и среща-семинар, посветен на Световния диабетен ден, в залата на ДКЦ-2.

Инициативата бе осъществена в сътрудничество със студенти от Медицинския колеж в Сливен и доброволци от БЧК.