Българчетата са на пето място в Европа по свръхтегло01/12/2016

През април тази година Националният център за обществено здраве и анализи обяви началото на третото национално проучване за степента на разпространение на свръхтеглото и затлъстяването сред 7-годишните. В него участват 3500 първокластници от 185 училища в София и страната.

Данните от последното национално проучване през 2013 година за степента на разпространение на свръхтеглото и затлъстяването сред 7-годишните деца показват, че 32.4% от момичета са с наднормено тегло и 15.7% – със затлъстяване. Сред момчетата на същата възраст тези цифри са съответно – 28.6% и 12.2%. С тези показатели, страната ни се подрежда на пето място в Европа.

За момчетата стойността се е запазила, но при момичетата има ръст от 2.9% спрямо 2008 година.