Стела де Сабата, регионален мениджър на IDF за Европа: „Доброволците са източник на вдъхновение“


vd 01/09/2016

Стела де Сабата (Stella de Sabata) работи в сферата на международното здравно сътрудничество от 15 години. Тя е била в ООН (Международната ядрена агенция и международната агенция за изследване на рака към СЗО), както и в неправителствената организация Union for International Cancer Control.

В IDF Europe (Европейския отдел на Международната диабетна федерация) тя се стреми да установи тесни контакти с националните диабетни организации в Европа и да промотира на локално ниво диабетните грижи, превенцията на диабета и политики, които работят едновременно за пациентите, лекарите и здравните системи. Тя отделя особено внимание и на работата си с европейските институции.

Любимият й цитат е: „Мога да се противопоставя на всичко, освен на изкушението“ (Оскар Уайлд). Затова опитвам да стоя далече от тостери, хляб и масло…

– Европейската диабетна федерация (IDF Europe) обединява асоциации от страни с много различни национална здравна политика и стандарт на живот, както и като мащаб и фокус на дейността на съответните диабетни асоциации. Как можете да отговорите на очакванията и исканията на членовете си, които са толкова различни?

– Ние си даваме добре сметка, че не можем да мерим с един аршин. Правим всичко по силите си да предложим услуги, които могат да се адаптират на местно ниво, за да отговорят на специфичните нужди на нашите членове.

Един такъв пример е подготвеният примерен текст за писмо за активизиране на членовете на местния парламент за каузата на диабета по време на Световния ден на здравето, който беше основата, върху която местните организации да изградят основните си искания и проблеми. Ние получихме много позитивна обратна връзка включително от България, което ни окуражава да продължим в тази насока.

При членуващи в Европейската диабетна федерация 70 асоциации от 47 страни, ние имаме доста голяма аудитория, с която комуникираме.

Регионалният ни офис се свързва редовно с всички членове на федерацията и предоставя необходимата информация (например за международни дни, свързани със здравето, даващи възможност да говорим за диабета), издава вестник (IDF Europe Newsletter*), който насърчава обмяната на информация за дейността на асоциациите-членки.

Националните асоциации се вдъхновяват от работата на колегите си от другите държави и са горди, когато тяхната работа стане достояние не само на техните членове, но и на широката аудитория на читатели на вестника, включваща обществено значими личности и наши спомоществуватели.

По въпроса за групиране вътре в региона – асоциациите членки, които споделят определени интереси, имат специфични проблеми или наследена връзка, ще се групират спонтанно и естествено.

Опитът на източно и на северно европейски страни е много положителен, тъй като идеите и добрите практики могат лесно да бъдат приложени при тях, като страни „под общ знаменател“.

– 2016 година беше под знака на много успешната кампания „Да победим диабета“ по повод на Световния ден на здравето и в сътрудничеството със СЗО. Ние сме горди, че и България допринесе с подписите на 12 свои представители в ЕП за приемането на Декларация за диабета. Как Европейската федерация ще се възползва от инерцията на този голям успех?

– Ние сме в процес на организиране на кампания за включване на членовете на Европейския парламент (ЕП) в нова инициатива – IMPACT diabetes (Въздействие върху диабета) – абревиатурата означава да действаме за превенция, медицински грижи и лечение на диабета.

Идеята ни е да създадем ползотворно сътрудничество между членовете на ЕП и местните парламентаристи заедно с други политически лидери, така че те да бъдат в подкрепа на усилията на нашите асоциации-членки за промотиране и постигане на политики, целящи подобряване грижите и лечението на хората с диабет.

Следващата стъпка е да включим членове на ЕП в застъпнически събития по повод на Световния ден на диабета – например ще бъде организиран дебат по темата в Европейския парламент на 8 ноември.

Дейности на национално ниво ще бъдат разработени заедно с нашите членове, които най-добре познават приоритетите и начините за провеждане на подобни мероприятия за застъпничество за каузата. Регионалната среща на IDF Европа в Лисабон (25-27 ноември) ще бъде идеалното място за обмен на идеи за това.

– В София вие отделихте няколко часа за среща със зам. председателя на БА Диабет както и с младежи от сдружението „Живей активно с диабет“ към БАД?

– Аз изпитах голямо удоволствие от разговора ми с г-жа Майя Викторова (както може да видите на снимката) и с младежите от сдружението, които споделиха различни идеи, свързани с проблемите на диабета в България. Благодаря им от сърце за отделеното време!

Работата с доброволци е прекрасно нещо: аз винаги съм била много впечатлена от отдадеността им и желанието им да отделят време за каузата. Те са щедри, неуморни и често загърбват своите нужди в името на каузата.

Искам преди всичко да им благодаря за това, което правят за общността на хората с диабет. Искам и да ги окуража да продължават да работят независимо, че понякога нещата не се случват толкова бързо колкото ни се иска.

Малките промени водят до повратните точки, от които ще настъпят и големите промени, за които се борим. Доброволците са чудесен източник на вдъхновение на много нива и за много хора.

Това е моето първо посещение в България. Дори и малкото, което видях при кратката разходка в центъра на София с Росица и Велизар от младежкото сдружение на Българска асоциация Диабет, ме кара да искам на всяка цена да се върна отново тук!

* http://newsroom.idf-europe.org/index.php/highlights/277-idf-europe-newsletter-june-2016.html

Novo Nordisk