Обучение на медицински специалисти в Пловдив


vd 01/09/2016

40 медицински специалисти от детски ясли и градини, училища и социални институции от район „Централен“ на Пловдив, участваха през октомври в двудневно обучение на тема „Превенция, лечение и контрол на захарния диабет в детска възраст“.

Обучението е поредната инициатива на сдружението с нестопанска цел „Култура без граници“ и Българското дружество по ендокринология, със съдействието на Община Пловдив.

Обучителната програма е създадена от проф. д-р Мая Константинова, завеждащ диабетното отделение към Университетската СБАЛ по детски болести в София и председател на Българското национално сдружение по детска ендокринология, която бе и основен лектор.

Novo Nordisk