Фокус върху диабета


vd 01/09/2016

Диабетната ретинопатия е пряка последица на хроничната хипергликемия, като един от трима човека, живеещи с диабета, развиват това очно усложнение.

Мерките, които намаляват риска за диабетна ретинопатия, включват оптимизиране на контрола на кръвната глюкоза, артериалното налягане и кръвните липиди (мазнини). За целта, трябва да се насърчава здравословният стил на живот, както и да се спазва предписваното лечение с медикаменти, включително и с инсулин.

Подобряването на контрола, особено ако това се постигне рано след откриването на диабета, може да забави прогресирането на диабетната ретинопатия.

Хората с диабет трябва да бъдат обучавани да се грижат за здравето на очите си, за да избегнат сериозните нарушения на зрението. Те трябва да бъдат насърчавани да извършват редовни очни прегледи за ранно диагностициране на очните усложнения и да провеждат навреме нужното лечение, назначено от офталмолог.

Novo Nordisk