Грижовност, контакти, дарения


vd 01/06/2016

Отчетното събрание на Сдружение Диабет в Стралджа протече под знака на предстоящия 10-годишен юбилей на организацията. Близо 60 членове се отзоваха на поканата на председателя Петранка Рахнева, която представи отчетния доклад пред гостите Койка Тодорова, заместник кмет, Недялка Димитрова, главен експерт в отдел Образование, култура, здравеопазване, социални дейности и Николай Нейков, координатор за Бургаска област.

През 2015 сдружението отчете активна дейност в която преобладават срещите в клуба, организация на здравни беседи, екскурзии, редовно седмично измерване на кръвно налягане и кръвна глюкоза, привличане на спонсори и дарители.

Над 280 са диабетиците с измерена кръвна глюкоза през годината. Полезни са даренията на тест ленти от фирми-спонсори. На събранието имаше представител на дистрибуторска фирма, който подари глюкомери, направи и поредни измервания на кръвна глюкоза на всички присъстващи, отговори на въпросите им.

Приети бяха Стратегия за развитие 2016-2020 и план за работата през новата година, който е обогатен със събития, посветени на предстоящата годишнина. От името на кмета на общината, Койка Тодорова поздрави присъстващите, изрази готовността на общинското ръководство да подпомага клуба, да съдейства за стимулиращ организационен живот.

Като председател, Петранка Рахнева се налага с добрите си организационни качества и грижа за всеки от членовете. През 2015 тя взе участие в тематични международни срещи в Бургас и Нова Загора, което помогна за разширяване на контактите на дружеството.

Novo Nordisk