Диабетно обучение за 250 медицински сестри


vd 01/06/2016

През февруари в Първа градска болница – София стартира първият по рода си у нас квалификационен курс за 250 медицински сестри от училища и детски градини, в рамките на който са предвидени лекции и практически занимания за грижи при деца с диабет.

„Съвременната диабетология е една много бързо развиваща се област, което означава, че знанията трябва непрекъснато да се актуализират,” посочи проф. д-р Мая Константинова, ръководител на Университетската детска диабетна клиника в столичната Специализирана болница за активно лечение по детски болести, председател на Българското национално сдружение по детска ендокринология и научен консултант на нашия/ваш вестник.

Медицинските сестри в кабинетите в училищата и детските градини са в близък контакт с децата през целия ден, а така също ги придружават по време на извънкласни занимания – спортни състезания, зелени училища.

Това налага те да са добре обучени за всяка ситуация – поставяне на инжекцията инсулин в определения час, измерване на нивото на кръвната глюкоза през фиксирани интервали, бърза реакция при рязко настъпило понижение на кръвната глюкоза (хипогликемия).

Децата трябва да имат спокойствието, че до тях във всеки един момент стои човек, който може да им помогне, те трябва да бъдат уверени в себе си, а не да се притесняват. Присъствието на една добре подготвена медицинска сестра гарантира в същото време и спокойствието на родителите.

„Днес технологиите напредват изключително бързо, комуникацията също се променя. Това, разбира се, предполага и по-динамично обновяване на знанията и умения за боравене с новите технически средства,“ коментира Росица Пандова, родител на дете с диабет и председател на Национално сдружение „Култура без граници” – съорганизатор на курса.

В близките месеци същият формат ще бъде реализиран и в други областни градове, като стремежът ще бъде да се обхванат медицински сестри от училищата и детските градини не само в областиня център, а и в малките населени места.

Според национално сдружение „Култура без граници”, децата не са болни от диабет, а са деца с диабет – състояние, което изисква съответен контрол. А контролът е измерване на кръвна глюкоза в установено за това време.

Обикновено децата над седем години успешно се справят с това и сами. Но при настъпване на остро състояние като хипогликемия, реакцията на медицинския персонал е от жизнено важно значение.

За повече информация: Росица Пандова-Йовкова, председател на сдружение „Култура без граници“, майка на дете с диабет (тел.: 088 896 07 00)

Novo Nordisk