Диабетът във фокус01/06/2016

Световният ден на здравето, който се отбелязва на 7 април, тази година беше с фокус върху диабета, което даде възможност темата да бъде поставена на дневен ред за политически дебат.

По този повод Българска асоциация Диабет (БАД), заедно с другите членове на Международната диабетна федерация от Европейския регион (IDF Europe), се обърна към националните и европейските институции с призив за предприемане на спешни действия по отношение на това заболяване.

От своята фейсбук страница БАД изказа благодарност на 12-те представители на България в Европейския парламент, които проявиха разбиране и съпричастност и откликнаха на призива на асоциацията да подкрепят Декларация за диабета № 0008/2016, с което допринесоха за признаването на заболяването за сериозен здравословен и икономически проблем, застрашаващ устойчивото развитие на обществото в европейските страни, и поставянето на темата за профилактиката и лечението на диабета и неговите усложнения на дневен ред за дискусия и решения.

Декларацията бе подписана на 2 май тази година от всичките 405 членове на Европейския парламент (с други думи, бе приета от Европейския парламент), което задължава Европейската комисия и Съветът на ЕС да признаят захарния диабет за водещ приоритет в региона и да разработят стратегии за превенция, диагностика и контрол на заболяването. Страните-членки на ЕС са насърчавани да разработят национални диабетни програми и стратегии за подобряване на достъпа до здравословни храни и напитки за всички техни граждани.

В ЕС живеят 32 милиона с диабет, от които една трета са недиагностицирани. Лечението на заболяването е струвало 114 милиарда евро на ЕС (данни от 2013 година), като в тази сметка не са включени индиректните загуби, свързани с намалена производителност на труда и трайна загуба на трудоспособност, които са много по-високи отколкото директните разходи за лекарства, изследвания и други медицински услуги (www.pcdeurope.org/wp-content/uploads/2016/05/WD-n.-8.pdf).

В писмото на БАД до националните ни представители в Европейския парламент се казва:..“Профилът на България в първия Глобален доклад за диабета на СЗО показва, че диабетът е причината за 2% от всички смъртни случаи в страната. Общият процент на хората с диабет е 10.3% (което означава всеки десети!). България има много притеснително преобладаване на наднормено тегло от 63.6%.

Диабетът е лечим. Повечето от новооткритите случаи на диабет тип 2 могат да бъдат предотвратени, а изследванията показват, че голямата част от дейностите по превенция са доказано икономически ефективни. Но е необходимо да се предприемат мерки на национално равнище, за да се спре тенденцията за увеличение на заболеваемостта, както и за осигуряване на адекватно лечение и медицински грижи за недопускане на усложнения.

Ето защо настояваме за вашата подкрепа Европейският парламент да предприеме действия и да призове Комисията и Съвета да: поставят приоритет на диабета като основен европейски здравен, социален и икономически проблем; разработят стратегия на ЕС за превенция, диагностика и контрол на диабета; насърчават държавите-членки да създадат национални програми за диабет; разработят стратегия за насърчаване на потреблението и производството на здравословни храни; ефективно да координират и изпълняват всички разработени досега мерки.

Българска асоциация Диабет има 25-годишна история на национално представена асоциация на хората с диабет в България. Основана е през 1990 година и е член на Международната диабетна федерация. С повече от 140 диабетни дружества в цялата страна, с осем регионални информационно-консултативни центъра и активно работеща младежка секция, асоциацията се стреми да защитава правата на хората, живеещи с диабет, за осигуряване на достъп до обучение, адекватни медицински грижи, за осигуряване на достатъчно количество средства за самоконтрол и за профилактика на диабетните усложнения…“

Тази година СЗО постави във фокуса на общественото внимание диабета – заболяване, което засяга над 422 милиона души, или 8.5% от населението на планетата, и е сериозна заплаха за благосъстоянието и устойчивото развитие на цялото съвременно общество. И не само заради големия брой хора, живеещи с диабет в глобален мащаб, а заради тенденцията за рязко увеличение на броя на засегнатите, както и на нарасналия брой смъртни случаи на пациенти, при които доказана пряка причина за фаталния изход е диабетното състояние.

В България, по данни на Международната диабетна федерация (IDF), има 459 000 души, които живеят с диабета, или това са 8.35% от възрастното население на страната. Цената за това увреждащо и животозастрашаващо заболяване, която заплащат хората, живеещи с него, е по-висока от всякога, както са по-високи от всякога и разходите за лечението му. По данни на IDF, България е изразходвала 224 милиона евро, или 9% от бюджета си за здравеопазване, за лечение на диабета и неговите усложнения през 2015.

Прости правила за здравословен начин на живот са доказали във времето своята ефективност за предотвратяване или забавяне настъпването на диабет тип 2. Поддържането на нормално телесно тегло, редовната физическа активност и здравословното хранене могат да намалят риска от развиване на диабет. Диабетът може да бъде контролиран и успешно управляван, така че да не се проявят усложнения.

Подобряването на достъпа до диагностика, обучение за самоконтрол и до адекватно съвременно лечение са жизненоважни елементи от отговора на въпроса как да се предотврати развитието на усложнения от диабета и се постигне активен и устойчив начин на живот за хората с това заболяване.

Необходим е дебат за диабета на всички нива, защото, ако не се предприемат мерки на национално равнище, се очаква към 2040 г. процентът на хората, живеещи с диабет в България, да достигне 9.51% от възрастното население на страната. Без в този процент да се включат недиагностицираните случаи на диабет тип 2, които могат да останат неоткрити с години, през което време могат да настъпят увреждания на редица органи и системи в човешкия организъм.

Животът с диабет е всекидневно предизвикателство, но, ако състоянието се контролира адекватно за постигане на компенсация, той може да бъде не по-различен от този на който и да е здрав човек.

Важно е да познаваш диабета, да знаеш какво означават стойностите на кръвната глюкоза, да познаваш термините, с които борави медицинската общност: гликиран хемоглобин, хлебни единици, контрол на липидите, титриране на инсулин.

“Действай днес, промени утре” бе девизът на международната кампания за отбелязване на Световния ден за борба с диабета – 14 ноември, и смисълът му е, че действията ни във всеки един момент намират изражение в бъдеще.

Много се говори за проблемите в системата на здравеопазването, които са факт. За добър контрол са необходими по-голям брой тест ленти на ден.

В много европейски страни пациентите с диабет тип 1 се ползват от реимбурсация на инсулинови помпи и консумативи към тях. Разбира се, ние не можем да очакваме държавата да предоставя всичко това веднага. Това, което можем да изискваме, както и във всяка европейска страна, е осигуряването на равен достъп до съвременно лечение, достъп до медикаменти, достъп до изследвания. Връзката между хората, живеещи с диабет, и лекуващия им лекар трябва да бъде насърчавана чрез редовни консултации. Когато си наясно със състоянието си и с възможните усложнения, можеш да контролираш добре диабета, а не той да контролира живота ти.

Чрез профилактика, достъп до адекватни медицинските грижи, редовен контрол може да бъде променена незавидната позиция на България, която според оценката на проведеното през 2014 г. проучване (Access to quality medicines and devices for diabetes care in Europe: http://www.idf.org/sites/default/files/FULL-STUDY.pdf) за състоянието на диабетните грижи в европейските страни беше поставена на последно място.

Красимир КЪНЕВ

Председател на Българска асоциация диабет (БАД)

За контакти с БАД: ж.к. Банишора, бул. Подп. Калитин, бл. 20, София 1000

тел.: 029310779; факс: 028326175, уебсайт: http://www.badiabet.com