Тревожни данни за диабета в България01/04/2016

В навечерието на Световния ден на здравето – 7 април, беше публикуван първият Глобален доклад за диабета на СЗО, който представя актуален преглед на състоянието в различните страни.

Случаите на диабет сред мъжете в България са се удвоили за периода 1980-2014, а страната има много притеснително преобладаване на наднормено тегло от 63.6%. При жените също има тенденция за повишаване на заболеваемостта за този период, но не с толкова драстичен ръст.

Профилът на България в първия Глобален доклад за диабета на СЗО показва, че диабетът е причината за 2% от всички смъртни случаи в страната, а общият процент на хората с диабет е 10.3%!

В България – а така също и в Европа – ние всички се движим малко и нередовно. Освен диагностицираните/изявените случаи на диабет, има и много такива, които все още не са известни за здравната система.

В началото на април, в Брюксел се проведе кръгла маса „За постигане на консенсус за превенция и контрол на разпространението на диабета“, организирана от Международния център за парламентарни изследвания – ICPS* (www.diabetes.parlicentre.org), събрала на едно място представители на европейския парламент, изследователи, лекари-ендокринолози, представители на пациентски организации, на работни групи, на фармацевтични компании и фирми за глюкомери.

Обсъжданите теми бяха: съществуващи диабетни политики в страните на ЕС и научни изследвания; цена на лечението на диабета – как можем да намалим разходите, без това да компроментира качеството; живот с диабета – психологични аспекти; подобряване на мерките за превенция на заболяването; нарастване на осведомеността за диабет тип 1; бъдещи технологии; диабет тип 2 – бариатрична хирургия спрямо лекарства за контрол на заболяването; роля на личния лекар и медицинските сестри; телемедицина за наблюдение на пациентите от разстояние; хипогликемия…

Красимир Кънев

Председател на Българска асоциация Диабет

*ICPS – International Centre for Parliamentary Studies

Novo Nordisk