Даниела Илиева: „Силни сме, когато сме обединени и сме заедно“


vd 01/04/2016

Българска асоциация диабет (БАД) обединява, съветва, консултира и обгрижва над 1600 хора с диабет от сдруженията, членуващи в организацията в регион Плевен.

Даниела Илиева е технически сътрудник в Регионален информационен консултативен център (РИКЦ) – Плевен на Българска асоциация диабет (БАД). Помолихме я да разкаже с няколко думи за себе си и за мотивацията й повече от 20 години да отдава сили и енергия на каузата за подпомагане на хората с диабет, за тяхното адекватно лечение, обучение и самоконтрол:

Аз съм от 1977 година с диагнозата диабет тип 1. Това са 39 години! Години, през които се изгражда изключително силна воля и отговорно отношение към известната диета №9, към хранителен и двигателен режим.

Член съм на сдружението в град Плевен от самото му създаване през 1993 година. Работих в него като доброволен сътрудник заедно с председателя му Мариана Пироева. Натрупах опит и увереност и през 2012 година бях избрана и поех председателския пост.

Добрата работа на дружеството ни бе основание Плевен да стане РИКЦ по програма на БАД, а аз да бъда назначена за технически сътрудник. Главната цел за изграждане на тези центрове по региони беше да се осигури методологична подкрепа и информационно обслужване на дружествата в по-големите региони на страната, да се достигне до възможно най-отдалечените населени места и при възможност до всеки човек с диабет.

През 2011 година в регион Плевен имаше шест диабетни сдружения, към 2015 те станаха 23 с 1609 членове (15 общински сдружения и осем секции към тях). РИКЦ-Плевен обхваща четири области или почти цяла Централна Северна България.

Положителното в работата на нашия РИКЦ е, че териториалното разположение дава възможност да сме по-близо до дружествата в региона ни, по-близо до хората. Тази близост ни позволява да бъдем често при тях, да познаваме техните специфични условия и нужди, да създадем контакти с кметовете на населените места и да им оказваме помощ и съдействие във всяко едно отношение.

През 2015 проведохме обучителни семинари в град Плевен и в региона с доц. д-р Катя Тодорова, началник на клиника в УМБАЛ Д-р. Г. Странски. В дружеството в с.Дебово, с помощта на кметството, проведохме пътуващ семинар до Румъния.

Взехме участие през месец март миналата година в работна среща в Плевен с д-р Даниела Дариткова – председател на Здравната комисия в Парламента. Присъстваха кметът на града и общински съветници, граждани и представители на пациентски организации, което направи възможно да се представи и дейността и ролята ни на представител на БАД в региона за подпомагане на хората с диабет.

С участие в благотворителен Коледен базар за децата от приемни семейства в община Плевен и в благотворителната инициатива на жени ГЕРБ – Плевен, подкрепена от председателят на Народното събрание Цецка Цачева, областният управител на Плевен Ралица Добрева и председателят на Общински съвет Мартин Митев, ние показахме активна гражданска позиция и съпричастност към проблемите на населението на региона.

Най-полезната част от дейността ни по мое мнение е програмата за обучение на пациентите с диабет, утвърдена от БАД за периода 2015-2016, съгласно която проведохме двудневен обучителен семинар през месец юни и втори през месец ноември, под надслов „Действай днес, за да промениш утре” – девизът на международната кампания за отбелязване на Световния ден за борба с диабета 14 ноември.

Полезни за хората с диабет са и редовните акции по сдружения за скрининг на гликиран хемоглобин, кръвна глюкоза и холестерол. Програмата „Движение и здравословен начин на живот със захарен диабет”, която стартирахме през 2015 година за физическа активност и разходки до местността „Кайлъка” и екскурзиите, организирани между сдруженията от региона дават възможност за обмяна на полезни практики и опит между членовете.

Вярвам, че работата ми е полезна за хората с диабет от региона и съм убедена, че сме силни, когато сме обединени и сме заедно.

Novo Nordisk