40 години детска градина Бърборино


vd 01/04/2016

В навечерието на 24 май статуетка с герба на София и грамота за изключителни постижения връчи столичният кмет Йорданка Фандъкова на Целодневна детска градина 124, която е единствената със специализирана група за деца с диабет в България.

Градината е отговорила на сериозни изисквания: добре стопанисвана и поддържана; материалната й база се обновява; управлява успешно бюджета си, повишава непрекъснато нивото на квалификация на учителите; участва в проекти, за да има допълнително финансиране за модернизация; обмяна на опит и сътрудничеството с неправителствени организации и социални партньори.

124 ЦДГ Бърборино е и сред 32-те избрани детски градини, в които УНИЦЕФ и партньори изграждат приобщаваща среда за децата със специфични потребности и увреждания.

Подробни репортажи за целодневна детска градина Бърборино и нейната диабетна група можете да намерите на уебсайта на нашия/ваш вестник Клуб Д на www.spisaniemd.bg.

Novo Nordisk