Красимир Кънев: „Говоря за диабета в първо лице. Искам да съм полезен“


vd 01/12/2015

Новият председател на Българска асоциация диабет (БАД), избран в годината на 25-ия й юбилей, е Красимир Кънев на 37 години, родом от Силистра, живееш в София, пътуващ често из цялата страна като маркетинг мениджър в компания за внос и дистрибуция на иновативни продукти в областта на анестезиология и урология. Завършил е икономика и маркетинг в Университета за национално и световно стопанство София. Живее със захарен диабет тип 1 от 24 години.

Ето какво споделя той в интервюта за вестник Труд и за нашия/ваш вестник Клуб Д:

– Няма човек, който да няма роднина или приятел с диабет. Смятам, че е време обществото да спре да възприема хората, живеещи с диабет, като болни. Диабетът е начин на живот. БАД е организацията, която трябва да допринесе за промяната в мисленето, към възприемането на диабета както сред своите членове, така и сред обществото.

БАД е единствената национално представена асоциация на хората с диабет в България. Основана е през 1991 година, член е на Международната диабетна федерация. Повече от 140 са диабетните дружества-членове на БАД в цялата страна, с осем регионални информационно-консултативни центъра. Към асоциацията има изградена и активно работеща младежка секция.

Основна цел на асоциацията е да бъдат осигурени възможности за ефективно лечение на диабета и на диабетните усложнения, както и условия за профилактика. Наред с това БАД се стреми да защитава социалните правата на хората с тази диагноза, като работи за решаването на проблемите им заедно с държавни, общински и здравни институции и организации.

Животът с диабет не е много по-различен от този на всеки здрав човек. Важно е да познаваш диабета, да знаеш какво означават стойностите на кръвната глюкоза, да познаваш термините, с които борави медицинската общност – гликиран хемоглобин, хлебни единици, контрол на липидите, титриране на инсулин.

Връзката между хората, живеещи с диабет, и лекуващият им лекар трябва да бъде насърчавана чрез редовни консултации. Когато си наясно със състоянието си и с възможните усложнения, можеш да контролираш добре диабета, а не той да контролира живота ти.

При правилна диета, двигателен режим и прием на лекарства, усложненията от захарния диабет могат значително да не се появят или да се отложат във времето. Самоконтролът при това състояние е единственият разумен избор, затова е изключително важно повишаването на здравната култура на всички ни.

Диабетът е заболяване на съвременното общество. Когато сме наясно с това какво означава „здравословен живот” и кои навици трябва да изключим от ежедневието си, шансовете да останем здрави и незасегнати от захарния диабет значително се увеличават.

„Действай днес, промени утре” бе девизът на международната кампания за отбелязване на тазгодишния Световния ден за борба с диабета – 14 ноември, който показва, че действията ни във всеки един момент намират изражение в бъдеще.

Много се говори за проблемите в системата на здравеопазването, които са факт. За добър контрол са необходими по-голям брой тест ленти на ден. Разбира се, ние не можем да очакваме държавата да предоставя всичко това веднага. Това, което можем да изискваме, както и във всяка европейска страна, е осигуряването на равен достъп до съвременно лечение, достъп до медикаменти, достъп до изследвания.

Целта на БАД винаги е била да работи в полза не само на членовете си, но и на всички, живеещи с диабет, и на всеки докоснат по някакъв начин от диабета, било то чрез член от семейството, близък и или приятел. Стремим се всеки, който търси съдействие и достоверна информация, свързана с диабета, да я получи. В сайта на БАД (www.badiabet.com) може да бъде намерена много полезна информация, а във форума има възможност за получаване на съвети от по-опитни „колеги по съдба“.

На регионално ниво това, което правим, е чрез дружествата по места да предоставяме обучения на своите членове, в зависимост от потребностите им: за хранене при диабет и броене на хлебни единици, превенция на диабетно стъпало и т.н.

Поех ангажимента да съм председател на БАД, за да бъда полезен. Защото говоря за предизвикателствата на диабета от първо лице от най-ранната си съзнателна възраст. Вярвам, че диабетът е начин на живот, който може да е креативен и изпълнен с предизвикателства и съм убеден, че мога да дам много и заедно да допринесем за по-добрите условия за реализация на всеки, свързан с тази диагноза.

Приоритетът на БАД е един – това са хората с диабет в България и подобряването на достъпа им до най-добрите медицински грижи и средства за осигуряване на необходимия контрол на диабета и недопускане на усложнения, за повишаване на качеството им на живот и възможностите за личностно развитие и реализация.

Бих искал БАД, не само да посочва проблемите на хората, живеещи с диабет, но и да търси и предложи възможности за тяхното разрешаване. Нашите искания трябва да са обосновани, а действията ни – адаптирани към добрите практики. Затова, съвместно с институциите, трябва да търсим реализация на съвместни проектни дейности в рамките на Национална диабетна програма, за да постигнем устойчивост на политиките за лечение и грижи за хората с диабет.

Ако спомена десетина диабетни дружества в страната като най-активни, ще пропусна много повече. Във всеки регион има отличници по които се равняват останалите – такива са сдруженията в село Радилово, Панагюрище, Пещера, Костенец и Септември към РИКЦ Септември, дружествата в Монтана, Вършец, Копиловци, Боровци, Замфирово, Бойчиновци, Медковец, Вълчедръм, Габровница и др. Такива отличници има във всички региони и те заслужават нашето уважение!

Днес има много съвременни средства за комуникация – интернет и Фейсбук, приложения към смартфони, с които може да се управлява контрола на диабета и още много други, но вестник Клуб Д (http://spisaniemd.bg/vd) си остава удобен и сигурен източник, от който хората с диабет могат да черпят полезна информация за новости в лечението и контрола на диабета.

Коледното ми пожелание към хората с диабет в България е да държат здраво юздите на „трите коня“ за да бъдат в отлично здраве и да не се отказват от мечтите си!

Novo Nordisk