FreeStyle Libre – мониториране на глюкозата без убождане


vd 01/12/2015

От есента на миналата година фирма Абът получи разрешение да пусне в продажба новия си глюкомер без убождане Freestyle Libre в ЕС. Първите страни, в които той вече може свободно да бъде закупен, са: Германия, Великобритания, Франция, Италия, Испания, Швеция и Холандия. Той може да се използва от пациенти и с двата типа диабет над 18-годишна възраст.

Главното предимство на новата система пред традиционните глюкомери е че не е нужно убождане на пръстите на ръцете и провеждане на измерването в получената капка кръв.

Глюкомерът без убождане използва не тест-ленти, а много малък на размер сензор (нишка с дължина около 5 мм и дебелина колкото човешки косъм), която се вкарва под кожата на мишницата на ръката и се фиксира с помощта на водонепромокаема залепваща се лепенка. Тя остава в това положение 14 дни, след което трябва да се подмени.

Устройството, което отчита стойностите на глюкозата в реално време, трябва да се държи на разстояние около 1-4 см от лепенката, като измерване може да стане и през дрехите.

Върху цветния екран на това устройство се изписва след около една секунда стойността на глюкозата (например 5.6 ммол/л), като тенденцията (сравнение с предишните измервания) се изобразява със сочеща надолу или нагоре стрелка.

Измерените стойности през последните осем часа могат да бъдат изобразявани и под формата на графика. Паметта на устройството може да съхранява данни за около 90 дни, които могат да бъдат прехвърлени на компютър чрез микро-USB и софтуер.

Цената на отчитащото устройство е около 60 евро, като всеки сензор, който трябва се подмени на 14 дни, струва още толкова. Цената на началния набор, включващ устройството за отчитане + 2 сензора, е около 170 евро.

В мястото на залепване на лепенката може да се появи зачервяване и сърбеж на кожата.

Novo Nordisk