Скрининг за диабет в Садово01/09/2015

По инициатива на ръководството на Асоциация диабетик и сдружение Наджда ВЛМ 2013, в град Садово беше организиран скрининг (изследване) за откриване на захарен диабет при хора, които все още нямат никакви симптоми (асимптомна хипергликемия, латентен диабет).

Поради голямото разпространение на диабета през последните години и факта, че много хора не подозират за заболяването си, когато са в начален стадий, акцията беше от голяма необходимост и бе посрещната с голям интерес от хората.

На всички хора с диабет, които са на инсулин, в допълнение на направените изследвания, бяха раздадени глюкомери с тест ленти. Освен всичко това, ръководството на организациите положи всички усилия, за да могат нуждаещите се диабетици да бъдат снабдени с ортопедични обувки.

Продължават да се записват и нови членове на сдружението. Ръководството изказва искренни благодарности на Българския червен кръст (БЧК) за тяхната отзивчивост и помощ при провеждането на тази инициатива.

Латинка Джукелова

Член на ръководството на диабетното сдружение

Садово, област Пловдив

Рискът за появата на диабет тип 2 се увеличава с напредване на възрастта, наличието на затлъстяване (особено на коремно затлъстяване) и липсата на физическа активност.

Това са класическите рискови фактори, които определят наличието на повишен риск за възникването на нарушение в обмяната на въглехидратите, която може да прогресира до диабет тип 2 (повишена кръвна глюкоза на гладно или след нахранване в приетите диагностични граници), ако не се вземат своевременно мерки за загуба на тегло чрез подходяща диета и редовна физическа активност.

Диабет тип 2 е по-често срещан и при хората, които имат родственици по първа линия с това заболяване (родители, братя, сестри) – фамилна обремененост.

Сред жените, по-застрашени са тези, които развиват диабет по време на бременността си (гестационен диабет), родилите едър плод (над 4 кг), както и тези със синдром на поликистозните яйчници.

По-висок риск имат хората и от двата пола, които са с артерална хипертония, отклонения в липидния профил (дислипидемия), нарушен глюкозен толеранс или нарушена гликемия на гладно. Последните две състояния се приемат за предиабет, като и двете са рискови за развитието на бъдещ диабет.

Загуба на 5%-10% от общото тегло може да намали риска за свързани със затлъстяването заболявания като диабет тип 2, артериална хипертония и сърдечно заболяване.

Здравословна е загубата на 1.3 кг на седмица. За целта, лекуващият лекар трябва да предложи безопасни и подходящи мерки за отслабване и контрол на постигнатото желано тегло.