Постиженията в областта на диабета от 1995 до 201501/09/2015

Откриването на инсулина през 1921 година и на глюкомерите за самоконтрол на кръвната глюкоза през 1981 година са може би най-значимите постижения в областта на лечението на диабета. През последните 20 години, обаче, бяха направени нови открития, които оказаха голямо влияние върху свързаното със здравето качество на живот на хората и с двата типа диабет.

„Сладките хора“ днес имат много по-добри шансове да живеят без бремето на тежките усложнения на лошо контролираната кръвна глюкоза.

През 1993 бяха публикувани резултатите от 10-годишното американско проспективно проучване върху диабетния контрол и усложненията - DCCT (Diabetes Control and Complications Trial), както и от програмата за превенция на ампутациите на долните крайници - LEAP (Lower Extremity Amputation Prevention).

Проучването DCCT установи, че поддържането на близки до нормалните стойности на кръвната глюкоза при хората с диабет тип 1 забавя увреждането на очите, бъбреците и нервите, като ранното постигане на добър гликемичен контрол при младите хора води до дълготрайно забавяне на появата на диабетните усложнения по-късно през живота им.

Програмата LEAP доказа, че използването на простия уред, наречен монофиламент (дакроново влакно с тежест 10 грама), с който може лесно, безболезнено, бързо и евтино да се провери чувствителността на стъпалата, може да открие безпогрешно хората, които имат намален или липсващ усет за натиск, болка и висока температура и поради това са изложени на по-висок риск за възникване на разязвявания (диабетно стъпало), инфекции и свързани с това ампутации. Намалената чувствителност на ходилата се нарича диабетна сензорна невропатия.

Програмата LEAP включва пет относително лесни за изпълнение дейности:

- Годишен оглед на краката от лекар - най-добре от специалист-подиатър, включително провеждане на тест за чувствителност на стъпалата с монофиламент - на снимките

- Обучение за правилни и всекидневни хигиенни грижи за стъпалата

- Всекидневен оглед на стъпалата с използване на огледало; оглед на обувките за подгънат навътре хастар или за наличие на чужди предмети (камъче, стърчащо пиронче)

- Правилен избор на чорапи и обувки

- Поведение за правилно и бързо решаване на възникнали проблеми с краката

Краката и стъпалата трябва да се преглеждат от лекар при събути обувки и чорапи (на голо), като се прави оглед на кожата и ноктите, проверяват се пулсациите на периферните артерии и се извършва тест с монофиламент, който се допира върху кожата върху няколко различни точки на стъпалата. Обикновено това са зони на кожата, под които стърчат кости, и поради това кожата върху тях се протрива най-лесно и се появява рана с различна дълбочина.

При огледа на краката се търси суха кожа, стърчащи (деформирани) кости, мазоли, неизрастващи (вкопани) нокти, разязвявания, инфекция.

През последните 10 години за контрол на диабет тип 2 бяха одобрени и въведени в употреба три нови класове лекарства, като в момента вече са налице по няколко представителя от всеки клас.

Въпреки това, лекарство на първи избор (начална терапия при новодиагностициран диабет тип 2) остава медикамент, който се използва в Европа от 1957 година насам (в САЩ се появява през 1995), като неговите генерични аналози са и много евтини.

Независимо от ниската си цена, този медикамент има доказани неустоими предимства при хората с диабет тип 2: не причинява хипогликемия, въпреки добрата си ефикасност да понижава кръвната глюкоза, не води до увеличаване на теглото (което е основен проблем при диабетиците тип 2) и има благоприятен ефект върху сърдечносъдовата система (дори понижава риска за миокарден инфаркт). Наред с това, се свързва и с намален риск за появата на някои ракови заболявания. Откриването на това лекарство е сходно по значимост за хората с диабет тип 2 с откриването на инсулина за хората с диабет тип 1. Съвсем заслужено, метформин бе наречен „променящ играта“ при диабет тип 2.

Ползите от този медикамент бяха установени в 20-годишното проспективно проучване UKPDS (UK Prospective Diabetes Study, резултатите бяха обявени през 1998 година) и последвалата го 10-годишна наблюдателна фаза.

Инсулиновите помпи и системите за постоянно мониториране на глюкозата поставиха началото на нова ера в контрола на диабет тип 1. Тези технологични постижения ни приближават към усъвършенстването на все още експерименталния в момента изкуствен панкреас.

Първата система за постоянно подкожно мониториране на глюкозата бе тествана в домашни условия през 1999. Лекари наблюдаваха отчетените с нея резултати и взимаха решение как да променят/адаптират лечението с инсулин на съответния пациент в зависимост от получените профили.

През 2004 година първата такава система бе допусната да се използва от млади хора с диабет тип 1 в реално време. Тя сигнализира при спадане на нивото на глюкозата под определен праг, поради което представлява добра защита срещу възникването на хипогликемия. Въвеждането в употреба на инсулинова помпа и на система за постоянно мониториране на глюкозата е едно от най-значимите постижения в областта на диабет тип 1, тъй като тандемът между двете електронни устройства позволява много по-голяма гъвкавост отколкото инсулиновите инжекции и проверката на кръвната глюкоза с глюкомер, дори и да е няколко пъти в денонощието.

При пациентите с диабетен оток на макулата (едно от очните усложнения на заболяването) лазерната терапия може да спре по-нататъшното влошаване на зрителната острота, но не може да възстанови вече настъпила загуба на зрение.

От 2012 година насам последователно бяха одобрени два медикамента за лечение на диабетен оток на макулата при пациенти с диабетна ретинопатия, които се инжектират директно в окото от специалист-офталмолог с готова за употреба, предварително напълнена, спринцовка.

И двете лекарства блокират действието в ретината на съдовия ендотелен растежен фактор, който е причина за повишаване на пропускливостта на съдовете на ретината и за масивното изтичане на течност (появата на оток) в областта на макулата (централната зона на ретината, която е отговорна за финото зрение).

Прилагането на вътреочни инжекции с един от тези два два медикамента през определени периоди от време е ефикасно за намаляване на отока и за подобряване на зрителната острота на засегнатите от диабетен оток на макулата очи. Тяхното въвеждане в употреба намали нуждата от използването на лазер за тази цел.

През 2015 година пациентите с диабет трябва да поемат все по-отговорна роля в комплексните грижи за собственото им здраве, като самоконтролът на кръвната глюкоза е само една от техните задачи. Те не трябва да бъдат пасивни изпълнители, а активни участници в този процес. За целта е необходимо да имат нужното ниво на познания и учения, които се добиват и усъвършенстват с подходящо обучение и с постоянна воля.