Обучителни семинари на БАД01/09/2015

С проведените през юни обучителни семинари в градовете Септември и Плевен стартира двугодишната Програма за обучения на Българска асоциация Диабет (БАД).

През 2015 година, основните цели на БАД са:

- Повишаване на информираността и възможностите за самоконтрол на диабета от хората с това заболяване чрез осигуряване на съвременни и достъпни форми на обучение

- Разширяване на дейностите, насочени към младите хора с диабет - търсене на нови форми на контакти за осигуряване необходимото обучение, сътрудничество и взаимопомощ

В тази връзка беше разработен план за обучения на пациентите с диабет - членове на сдруженията към асоциацията, който ще се осъществява в партньорство с БДЕ (Българско дружество по ендокринология) и СДСБ (Съюз на диабетните сестри в България). Очакванията ни са в лекциите тази година да вземат участие повече от 1000 сънародници с диабет.

Темите за обучителните събития, които бяха предварително определени след проведено проучване сред членовете на сдруженията, са:

- Профилактика и съвременни методи за лечение на тип 1 и тип 2 диабет

- Рискови фактори за диабет тип 2

- Здравословен начин на живот и хранене

- Превенция на затлъстяването и метаболитния синдром

- Достатъчна и редовна двигателна активност

- Живот с диабет: самоконтрол и мониторинг на тип 1; саморегулация на инсулиновите дози за постигане на добър контрол; здравословно хранене при диабет тип 2; системен контрол на всички метаболитни показатели и диабетните усложнения; влияние на физическата активност при пациентите с диабет; психологически и социални аспекти и преодоляване на стигмата; правни въпроси

Повече информация за предстоящите лекционни семинари може да получите от РИКЦ на БАД по места. Там можете да направите и предложения за включване на нова тема или за участие.

Мая Викторова

Българска асоциация Диабет

www.badiabet.com