Момиченце на три години е заболяло от диабет тип 201/09/2015

Американски педиатри-ендокринолози съобщиха в Endocrine Today, че са открили диабет тип 2 при тригодишно момиченце, което живее в Тексас и тежи 35 килограма. Това е първият докладван случай на толкова малък пациент с диабет тип 2.

Преди 20 години това заболяване се срещаше най-рано при юноши със затлъстяване на възраст от 16 до 18 години. Поради разпространение на затлъстяването сред по-малките деца, диабет тип 2 започна да засяга възрастовата група от 12 до 16 години, а напоследък и още по-малките – от 8 до 12 години и дори пет-шестгодишните.

Необходимо е да се проведе спешно обучение на родителите на децата със затлъстяване за свързаните рискове и за промяна в нездравословния начин на живот, който обикновено се води от цялото семейство. Наред с това, при всички деца със затлъстяване трябва също да се провежда скрининг (изследване на нивото на кръвната им глюкоза) за откриване на диабет тип 2, подобно на това при възрастните хора над 45-50 години.

Европейските ендокринолози са били шокирани от този клиничен случай и са поискали допълнителни данни в подкрепа на диагнозата, която е била потвърдена безспорно от американските им колеги.