Ще бъдат ли извадени медикаментите за диабетна невропатия от Позитивния лекарствен списък?01/06/2015

Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти (НСЦРЛП) може да лиши пациентите с диабетна невропатия от възможността за частично платено медикаментозно лечение на усложнението в амбулаторни условия.

Според специалистите загубата на сетивност при пациентите с диабетна сензомоторна полиневропатия е самостоятелен рисков фактор – нараняванията по краката могат да останат незабелязани и да доведат до незарастваща улцерация, тежка инфекция и ампутация в по-късен етап.

Патогенетичното лечение с алфа-липоева киселина може безопасно да се прилага дълго време, забавя прогресията на диабетната невропатия, която засяга голям процент от пациентите особено с дългогодишен и/или лошоконтролиран диабет и намалява загубата на сетивност в клинично значима степен.

След oтпадането на клинична пътека 8 (Диабетна полиневропатия) в неврологичните отделения, поради постепенно намаляване на броя на процедурите, в началото на 2014 година, пациентите с това усложнение бяха лишени от стартовото лечение с венозната форма на алфа-липоева киселина. Нейното приложение бе свързано с хоспитализации с минимален болничен престой три дни.

Сега болните с диабетна полиневропатия имат частично платен достъп само до перорално лечение (два медикамента), като Здравната каза (НЗОК) реимбурсира 25% от тяхната цена или това е 8-9 лв. Остатъкът от 22 лв. се доплаща от болните.

Новото предложение е тези две лекарства вече да не се реимбурсират, защото на българския пазар има хранителни добавки с алфа-липоева киселина. Годишно НЗОК плаща за двата медикамента около 1.4 млн. лв. Съответно – това е спестяването, което касата очаква да реализира, ако двете лекарства бъдат извадени от Позитивния списък.

Предложението медикаментите да бъдат извадени от Позитивния лекарствен списък е на Министерството на здравеопазването (МЗ). Това решение ще засегне близо 15 000 диабетици, но от МЗ твърдят, че тези пациенти не трябва да се притесняват, тъй като лекарите са преценили, че въпросните медикаменти не трябва да се покриват от касата.

Двата медикамента са в списъка за реимбурсиране от близо 20 години, когато е започнал вносът им у нас.

Цената на хранителните добавки с алфа-липоева киселина не се покрива от здравната каса. Цената за тях, която трябва да плащат пациентите от джоба си, е не по-малка от доплащането за медикаментите, съдържащи алфа-липоева киселина.

Срокът за получаване на мнения и възражения за спиране на реимбурсирането от пациентски организации и фармацевти изтече в началото на май. Но министерството и касата все още не обявяват крайното си решение, заради протестите на диабетиците.