Лошият контрол на диабета „изпива силицата“01/04/2015

Трайната хипергликемия (поддържането на високо ниво на гликиран хемоглобин) води до перманентно намаление на мускулната сила при хората с диабет, като този проблем не е свързан с възрастта и не може да се обясни изцяло с наличието на периферна невропатия, показват резултатите от проучване.

Нарушението във функцията на мускулите води до слабост, отпадналост, липса на сила при сладките хора.

В проведеното в САЩ проучване са участвали възрастни диабетици (над 29-годишна възраст), като целта на неговите автори е била да оценят наличието на зависимост между нивата на гликирания хемоглобин (HbA1c) и силата на екстензорните мускули (разгъвачите) на подбедрицата, измерена със специален уред (изокинетичен динамометър).

Резултатите са показали, че участниците с лош гликемичен контрол (HbA1c =/>8.5-9%), който показва постоянна хипергликемия (поддържане на високи нива на кръвната глюкоза), са имали значително намалена мускулна сила след изключване на влиянието на възрастта, пола, височината и теглото на тялото, както и на мускулната маса, в сравнение с участниците с добър гликемичен контрол (HbA1c<7% при по-младите и 7-7.9% при по-възрастните).

При хората с диабет се препоръчва редовна физическа активност за подобряване на инсулиновата чувствителност на мускулите и съответно – за повишаване на апетита им към глюкозата, нейното поглъщане и използването й за енергия (мускулна работа). Подобна мярка води до подобряване на гликемичния контрол и съответно – до увеличаване на мускулната сила в следствие на подобрената мускулна функция.