Товарът на диабета в ЕС


vd 01/12/2014

Предполага се, че броят на диабетиците в 28-те членки на Европейския съюз (ЕС) е около 56 милиона или това прави 8.5% от възрастното население. Заболяването и свързаните с него усложнения са отнели живота на 271 300 души през 2013 година, което прави загуба на един гражданин на ЕС на всеки две минути.

Диабетът е четвъртата най-честа причина за смъртност в Европа, като половината от фаталните изходи се причиняват от сърдечносъдово заболяване и 10-20% – от бъбречна недостатъчност. Половината от сладките хора страдат от усложнения на нервите (диабетна невропатия) и 10% – от сериозно засягане на зрението.

Икономическата цена на диабета в ЕС

Честотата на диабета се увеличава във всички европейски държави, което води до нарастване на разходите за лечение, предимно на свързаните с това заболяване усложнения.

9.3% от здравния бюджет в ЕС се изразходва за пациентите с диабет. Директните разходи, свързани с това заболяване, в петте най-големи държави в ЕС надхвърлят 90 милиарда евро. Средната годишна цена за лечение на един диагностициран диабетик е 2450 евро.

Директните разходи се разпределят в следните области: 7% – антидиабетни лекарства, 21% – други лекарства, 18% – амбулаторни грижи и 55% – болнично лечение.

Индиректните разходи в петте най-големи държави в ЕС надхвърлят 98 милиарда евро и се дължат на: намалена производителност на труда (честа временна нетрудоспособност или преждевременно пенсиониране поради трайна инвалидност), плащания за социално подпомагане и социални грижи.

Novo Nordisk