Проблеми за неосигурените пациенти. Лични партиди с 10% от здравните вноски


vd 01/12/2014

В две интервюта вестник Труд (www.trud.bg) дава интересна информация за промени в здравната система:

От 2015 година да бъде прекратена възможността за планов прием в болниците на здравно неосигурени пациенти, планира министърът на здравеопазването д-р Петър Москов като част от реформите в сектора. “Разликата между осигурения и неосигурения ще стане видима”, заяви министърът и обясни, че хората, които не плащат вноски за здраве, ще ползват само ясно регламентиран пакет при конкретни спешни състояния.

Планът му за реформи в здравеопазването предвижда и даване на по-добри възможности на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) при сключването на договори с болниците и с доставчиците на лекарства. По думите му, ако дадена болница изписва пациенти, без те да са излекувани добре, това ще бъде основание при определянето на условията за следващ период касата да подпише друг тип договор или изобщо да не сключи такъв.

Той е подписал документ за промяна в преструктурирането на лечебните заведения, където се въвеждат различни приоритети от досегашния – онкология. “Става дума за поставяне на акцент върху основните заболявания, които формират тежките социални показатели за лошо здраве, за кратък живот у нас, за висока детска смъртност в сравнение със средноевропейските страни”, обясни д-р Москов.

10% от здравната вноска, която плаща всеки осигурен пациент, ще остават само за него, когато не се използват, ще се натрупват в сметката му, а той ще може да отстъпва средствата за лечение на членове от семейството му. За тази подготвяна законова промяна съобщи председателят на парламентарната Комисия по здравеопазване ген. Стоян Тонев.

“Здравноосигурителните вноски законодателно трябва да бъдат оформени като договор между отделния пациент и НЗОК. А неосигуреният да се чувства като крепостен селянин и решенията за харченето на парите му да се взимат административно, а не според нуждите му,” казва ген. Тонев.

По думите му всеки осигурен пациент ще има договор с конкретни показатели със здравната каса. В момента плащането на здравната вноска се разпределя в съотношение 60 към 40 между работодателя и работника. Една четвърт от тези 40%, които всеки сам поема (или 10% от стойността на цялата вноска), ще се трупат в индивидуална сметка на осигурения, а останалите пари ще отиват в националния солидарен фонд.

Пациентът ще може да реши да използва натрупаните в личната му партида средства за преглед, без да чака направление, или ще може да ги отстъпва на някой от семейството му – например за болната му съпруга.

“В Германия ефектът от натрупването от личните партиди годишно е за 20 милиарда евро, надяваме се при нас да е около 50 милиона лева,” посочва Тонев. Очаква се промяната да бъде гласувана през април 2015 г., а да влезе в сила в средата на годината.

Като свой приоритет през 2015 той посочи Спешната помощ. Според него ще бъде успех, ако бъдат коригирани цените на някои от социално значимите заболяния в кардиологията, за професионалните заболявания, за мозъчните аневризми и за т.нар. комбинирани травми след катастрофи, предвид това, че НЗОК няма да може да сключва договори по нови клинични пътеки.

Novo Nordisk