По-малкият стомах води до ремисия на диабет тип 2


vd 01/09/2014

Бариатричната хирургия (превързване или остраняване на част от стомаха с цел да се намали неговият обем и по този начин да се ограничи общият калориен прием) води до десетократно по-висока честота на ремисия на диабет тип 2 отколкото интервенциите с промяна в стила на живот и терапията с лекарства за контрол на кръвната глюкоза (при 60% спрямо съответно при 6% от случаите), показват резултатите от директното сравнително проучването CROSSROADS в САЩ.

Главният антидиабетен ефект на бариатричната хирургия се дължи на постиганата чрез нея трайна загуба на теглото – за една година при над една четвърт от пациентите спрямо само 6% от подложените на диета с намалено съдържание на калории.

Проучването CROSSROADS (Calorie Reduction Or Surgery: Seeking Remission for Obesity And Diabetes – в превод на български: редукция на калориите или хурургия: търсене на ремисия за затлъстяване и диабет) показва, че решението на проблема е в постиганата трайна загуба на телесното тегло.

В това изпитване са участвали доброволци с диабет тип 2 и индекс на телесна маса (ИТМ) между 30 и 40 (затлъстяване). Групата, подложена на хирургична интервенция за намаляване на обема на стомаха, е била с два пъти по-дълга диабетна история.

Резултатите показват, че при всички участници, постигнали загуба на тегло, е бил подобрен контролът на кръвната глюкоза, но промяната е била по-голяма при лекуваните хирургично. При тях е наблюдавано по-голямо намаление на телесните тлъстини и по-изразено повишение на нивата на добрия холестерол. При лекуваните с антидиабетни средства и нискокалорична диета е наблюдавана по-висока честота на хипогликемия.

Изводи:

– Не случайно сме родени с два крака и с един стомах – да ходим повече и да ядем по-малко…

– При над половината от пациентите с диабет тип 2 и болестно затлъстяване, подложени на бариатрична хирургия, настъпва ремисия на заболяването, която се дължи на отслабването на тегло

Бариатричната хирургия (БХ) за контрол на диабет тип 2 при пациентите със затлъстяване бе класифицирана сред 10-те най-значими медицински постижения на 2013 година.

Според указанията на Международната диабетна федерация (International Diabetes Federation – IDF), публикувани през 2011 година, БХ представлява различни стомашночревни процедури за постигане на значителна загуба на тегло и поради това е:

– подходящо лечебно решение при пациенти с диабет тип 2 и високостепенно затлъстяване (ИТМ =/<35 – при европеидната раса)

– подходящо алтернативно лечебно решение при пациенти с диабет тип 2 и лека до умерена степен на затлъстяване (ИТМ между 30 и 35 – при европеидната раса), които не могат да постигнат добър гликемичен контрол с медикаментозна терапия (или ако тази терапия води до допълнително наддаване на тегло), особено при наличието на други рискови фактори за сърдечносъдово заболяване

Бариатричната хирургия води до значими здравни ползи като понижаване на високата кръвна глюкоза или дори до нормализиране на нейните стойности (ремисия на диабет тип 2), до намаляване на артериалното налягане и холестерола както и до подобряване на обструктивната сънна апнея и на свързаните с диабета усложнения.

Поради това, IDF определя тази хирургия като „бариатрично-метаболитна” или „интервенционална диабетология”.

Най-често използваните процедури са лапароскопско поставяне на регулируем стомашен пръстен (стомашен бендинг) и лапароскопска ръкавна гастректомия.

При първата процедура около горната част на стомаха се имплантира силиконов пръстен с вътрешна надуваема лента. Това създава малка стомашна торбичка с тесен отвор, като придвижването на храната през торбичката е забавено и това създава усещане за ситост. Обиколката на пръстена може да се регулира през определени интервали от време.

Ръкавната (надлъжната) гастректомия отстранява приблизително 85% от стомаха и той приеме формата на удължена тръба или ръкав. При тази техника се премахва куполът на стомаха, секретиращ грелин (хормон, регулиращ чуството за глад).

При пациенти с висок оперативен риск може да се използва стомашен балон. Гастроскопски се поставя (неоперативно) силиконов балон в стомаха, който се запълва с течност до диаметър 10 cm. Балонът създава чувство за тежест и ситост, което води до ограничаване на храненето и редукция на теглото с 20-30 кг.

Напоследък се използва и устройството EndoBarrier (синтетична тръба с дължина около 60 см за байпасване на горните отдели на тънките черва), което също се поставя ендоскопски.

Novo Nordisk