Университетът за пациенти с диабетен факултет


vd 01/07/2014

Програмата „Университет за пациенти” е дългосрочна инициатива на Националната пациентска организация (НПО, www.uni.npo.bg) и нейни членове, насочена към предоставяне на обучение и подкрепа на хората с хронични заболявания, техните семейства и близки.

Университетът за пациенти цели разработването на специфични обучителни модули, насочени както към здравните специалисти и доброволците в системата на здравеопазването, така и към самите болни – за придобиване на умения за самостоятелни грижи и контрол на заболяването. Мотото на инициативата е „знанието е здраве“.

Според Националната пациентска организация, „именно образованието на пациента за това как да контролира заболяването си може да допринесе да подобряване на здравословното му състояние. Искаме да отговорим на съществуващите потребности от информация по конкретни заболявания от страна на пациентите, техните семейства и близки. Университетът ще е социално пространство, в което се обменят опит и практики и където се споделят знания и умения“.

Проектът позволява интегрирането на различните страни в процеса на лечение на хроничните заболявания – специалисти, медицински сестри и болните. Осъществяването на приемственост в лечението на един пациент води и до следване на назначената терапия.

Пациентът ще има възможност да бъде обучен от друг пациент със същото заболяване. Програмата ще се стреми да развива самоконтрол и дисциплина при болните, които сами да се наблюдават и контролират заболяването си.

Обучителните беседи във факултета диабет тип 2 на Университета за пациенти ще започнат от септември и ще продължат до края на месец октомври, като обучители по проекта ще бъдат над 60 лекаря – ендокринолози и общопрактикуващи от цяла България. По програмата ще бъдат обучавани както новодиагностицирани пациенти с диабет тип 2, така и хора с по-дълга история на заболяването.

Всеки участник в програмата получава обучителна книжка, в която е предоставена на разбираем за болния език цялостна информация за диабет тип 2, начините за лечение и контролиране на заболяването.

След края на шестия месец на всеки участник ще бъде дадена възможност за безплатно изследване на гликирания хемоглобин, което поради спецификата на заболяването се налага да се прави четири пъти в годината.

Хората с диабет ще бъдат насочвани към лаборатории, в които ще могат да си направят изследването безплатно. В рамките на обучението при лекаря всеки участник ще получа талон, с който ще може да си направи безплатното изследване.

Факултети към Университета за пациенти: остеоартроза, рак на простатата, рак на млечната жлеза, остър коронарен синдром, грип, артериална хипертония, хронична обструктивна белодробна болест, ревматични заболявания и др.

За допълнителна информация:

Гореща телефонна линия на НПО: 0700 10 515

www.uni.npo.bg/bg/pages/Departments/Diabetes

Novo Nordisk