Трансплантацията на островни клетки предпазва от тежки хипогликемии01/07/2014

Трансплантирането на човешки панкреасни островни клетки (изолирани Лангерхансови острови) възстановява способността да се поддържат близки до нормалните нива на кръвната глюкоза и предпазва от възникването на тежка хипогликемия пациентите с диабет тип 1 и намален усет за улавяне на хипогликемия.

Участниците в проучване, подложени на тази процедура, са успяли да поддържат в продължение на една година нива на гликирания хемоглобин А1с под 7% без възникването на нито един сериозен епизод на хипогликемия.

Нуждата от външна доставка на инсулин се е понижила, а нивата на С-пептида – маркер за повишена собствена продукция на инсулин, са се увеличили през първата година, като тези промени са се запазили трайно до края на втората година. Данните от клинично проучване от фаза 3 бяха докладвани на тазгодишните научни сесии на Американската диабетна асоциация – ADA (1).

Авторите на изпитването смятат, че трансплантацията на островни клетки може да бъде метод на лечение, който да е особено подходящ за подгрупата от пациенти с диабет тип 1 и намален усет за улавяне на хипогликемия, които поради тази причина имат висок риск за възникването на тежки епизоди.

Участниците – общо 48 възрастни хора с диабет тип 1 и анамнеза за поне един тежък хипогликемичен епизод, са получили за период от 8 месеца до три инфузии в порталната вена на черния дроб на пречистени панкреасни острови, изолирани от мъртви донори, заедно с имуносупресорна терапия. При над половината (26 души) са били направени две инфузии и при един пациент – три.

След инфузията си в черния дроб на реципиента с диабет тип 1, островните клетки на донора (изолирани преди това от неговия панкреас, пречистени и добре съхранени в лабораторни условия), започват да произвеждат инсулин. Това е целта на тази процедура.

Делът на участниците, при които е била постигната пълна независимост от външна доставка на инсулин, е достигнал 25% за период от 2.5 месеца след първата инфузия и над 50% до края на първата година.

Трансплантацията на островни клетки е експериментален метод, който не е разрешен да се прилага в клиничната практика. Тази процедура трябва да се извършва само в специализирани медицински центрове, които използват стандартизиран протокол. За изолирането на достатъчно островни клетки за еднократна трансплантация, са необходими панкреасите на два донора. За допълнителна информация: http://www.diabetes.org/living-with-diabetes/treatment-and-care/transplantation/islet-transplantation.html

Прилаганата терапия за потискане на реакцията на имунната система срещу присадената чужда тъкан е свързана с нежелани странични ефекти, поради което участниците в клинични проучвания, в които се изпитва този метод на лечение, се избират внимателно. Не трябва да се очаква, че този метод ще се превърне в масово средство за излекуване на диабет тип 1, въпреки първоначалния ентусиазъм през 2000 година.

Използван източник:

1.Hering B. et al. Phase 3 trial of transplantation of human islets in type 1 diabetes (T1D) complicated by severe hypoglycemia. ADA 2014; Abstract 388-OR