Реалните разходи за лекарства в България


vd 01/07/2014

В отворено писмо до министерства, здравна каса и парламент, Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM, www.arpharm.org) публикува обобщени данни за публичните разходи за медикаменти в България:

– Домашно лечение, включително ваксини – 540 милиона лв. (данни на НЗОК)

– За лечение на злокачествени заболявания – 172 милиона лв. (данни на НЗОК)

– Разходи на МЗ за лекарства – 15 милиона лв. (ХИВ и други, данни на IMS България)

– Разходи на болници за лекарства (извън тези за злокачествени заболявания) – 200 милиона лв. (данни на IMS България)

При бюджет на НЗОК 2.8 милиарда лева и общ бюджет за здравеопазване 3.4 милиарда лева за 2013 г. публичните разходи за лекарства са 927 милиона лева или приблизително 33% от разходите на НЗОК и 27% от общите публични разходи за здравеопазване.

Публичните разходи за лекарства в страните от Източна Европа варират около 25% от обществените разходи за здравеопазване. България е част от тази тенденция, а не изключение, както често се твърди. Съществена част от публичните разходи за лекарства у нас, а именно 154 милиона лева, се дължи на начисляването на ДДС върху всички плащания на НЗОК и лечебните заведения за лекарства.

Публичните разходи за лекарства в България без ДДС са 770 милиона лева или близо 23% от публичните разходи за здравеопазване, което е под нивата, характерни за Източна Европа.

Novo Nordisk