Бионният панкреас поддържа по-стриктен гликемичен контрол при диабет тип 1


vd 01/07/2014

В сравнение с инсулиновата помпа (системата за постоянна подкожна инфузия на инсулин), използването на бионен панкреас, които осигурява доставка на два хормона – инсулин и глюкагон, подобрява гликемичните нива при възрастни хора и подрастващи с диабет тип 1. Наред с това, времето с ниска кръвна глюкоза е по-малко при използването на тази нова и напълно автоматизирана система.

Бихормоналният „изкуствен панкреас“ подобрява гликемичния контрол и води до по-малко хипогликемични епизоди при пациенти с диабет тип 1, са показали резултатите от две петдневни проучвания, проведени в извънболнични условия. В тях са участвали 20 възрастни и 32 юноши, използвали за пет дни инсулинова помпа и след това за още пет дни биохормонален „изкуствен панкреас“.

Данните от тях бяха представени на тазгодишинте научни сесии на Американската диабетна асоциация (ADA, АДА) и публикувани в лекарското списание New England Journal of Medicine (1).

Бионният панкреас функционира благодарение на компютърен алгоритъм за подкожна доставка на бързодействащ инсулин (за намаляване на кръвната глюкоза) и глюкагон (за повишаване на кръвната глюкоза), задаван от iPhone 4S – на снимката.

Това устройство автоматично взима решение относно нужната доза инсулин или глюкагон, която трябва да бъде подавана на всеки пет минути (от отделна помпа), което означава 288 подобни решения дневно, седем дни в седмицата, 365 дни в годината.

Решението се взима благодарение на резултатите от измерването на глюкозата на всеки пет минути, като тази обратна информация се получава от имплантиран подкожно глюкозен сензор. За допълнителна информация: www.artificialpancreas.org.

Новата технология трябва да бъде изпитана в бъдещи проучвания, особено при подрастващи, тъй като настоящите данни (въпреки очакванията) не показват значимо понижаване на хипогликемичните епизоди в сравнение с използването на инсулинова помпа при тази група пациенти с диабет тип 1.

Използван източник:

1.Russell S. et al. Outpatient glycemic control with a bionic pancreas in type 1 diabetes. New Engl J Med 2014; DOI: 10.1056/NEJMoa1314474.

Novo Nordisk