Аптекарите могат да бъдат от полза за подобряване на гликемичния контрол


vd 01/07/2014

Пациентите със захарен диабет, които се консултират със своя аптекар постигат по-добър контрол на кръвната глюкоза (кръвната захар) отколкото когато получават обичайните съвети от общопрактикуващ лекар (ОПЛ), показаха резултатите от американско проучване, продължило за период от две години.

Съвместната работа с месния аптекар е довела до намаление на нивата на гликирания хемоглобин A1c (HbA1c) с -1.24%, като това постижение е поддържано трайно в продължение на двугодишното проследяване.

В същото време, посещенията при ОПЛ са постигнали значително по-скромен успех в това отношение – понижение на HbA1c -0.59%, като разликата в полза на съдейстивето от страна на аптекарите е била статистически значима (p=0.009) (1).

„Фармацевтите са недостатъчно използвани здравни професионалисти и имат компетентни познания за лекарствата, които могат да подобрят грижите за пациентите с диабет“, коментират авторите на проучването.

Хората с диабет тип 2 са известни с това, че често нарушават лечебния си режим поради най-различни причини: страх от допълнително наддаване на тегло, страх от хипогликемия, психологична съпротива да преминат на лечение с инсулин, чести нежелани странични ефекти на медикаментите (особено стомашночревно дразнене), сложни схеми на лечение и нужда от поглъщане на много различни лекарства дневно…

Освен това, всеки болен човек се нуждае от повече обяснения, за да се чувства сигурен, че лечението му е правилно и безопасно.

В проучването са участвали пациенти с диабет тип 2 в Тексас, САЩ, които са имали изходни нива на HbA1c >7.5% (средно ниво 9.3%), като над половината са били и на лечение с инсулин.

В групата участници, които са получавали постоянни съвети и от фармацевти (лично или по телефон), разходите за спешни посещения в лекарски кабинет или за болнично лечение поради свързани със заболяването усложения са били по-ниски.

Данните от това проучване потвърждават, че общопрактикуващите лекари често изпускат пациентите с диабет тип 2 от контрол поради „клинична инерция“, прекалена заетост и недостатъчно задълбочени и актуални познания за това заболяване.

Лекарствата за лечение на диабет тип 2, прилагани самостоятелно или комбинирано, се увеличиха през последните години и е ясно, че постоянно натоварените ОПЛ трудно могат да следят бързите промени на фармацевтичния пазар в тази област.

Ясно е, че диабетният екип трябва да включва диетолог (диетичен инструктор) и фармацевт (аптекар). Първият има познания за състава на храните и за изграждането на подходяща за всеки човек диета, а вторият – за действията на лекарствените средства.

Добрият контрол на диабета се постига с постоянно управление на „трите коня“ – диета, физическа активност и инсулин и/или с други медикаменти за понижаване на кръвната глюкоза. За целта е необходимо обучение и съветване от компетентни здравни специалисти, а не просто изписване на поредната рецепта, която да занесем в аптеката.

Използван източник:

1. Ko J. et al. Pharmacist-led medication management program for high-risk diabetic patients: Evaluation of two-year clinical outcomes and economic impact. ASHP 2013; Poster # 5-234

Novo Nordisk