Заедно срещу диабета


vd 01/04/2014

Диабетното сдружение в Садово, създадено по инициатива на Величка Николова, навърши една година. Сдружението е е член на Българска асоциация Диабет (БАД) и отстоява правата и интересите на хората със захарна болест в града, което допринесе за увеличаване на желаещите да се присъединят към нас и от съседните села.

През февруари се проведе годишното събрание на сдружението, на което се отчете дейността за 2013 година. За първи път бяха раздадени противогрипни ваксини и книжки на диабетика. Присъстваха и проф. д-р Павлов и Александър Василев – член на УС на БАД, които представиха полезна информация за всички хора с диабет.

Дружеството изказва специална благодарност на председателя на селищната система Садово Димитър Здравков за съпричастността към нашите проблеми и за помощта му за регистрацията ни, която даде възможност да помагаме на братята си по заболяване с по-ниски доходи.

Латинка Джукелова

член на ръководството на диабетното сдружение в Садово

Novo Nordisk