Заедно сме по-силни


vd 01/04/2014

Под мотото Заедно сме по-силни, Българска асоциация „Диабет” проведе в края на 2013 година в София национален обучителен семинар за председателите на диабетните дружества от страната. Семинарът даде възможност на участниците да се включат в конструктивен диалог, да споделят знания, опит и добри практики.

Интересът на аудиторията беше привлечен от интерактивните лекции на проф. Лъчезар Гроздански “Диабет и атеросклероза”, проф. Михаил Боянов „Физическа активност и спорт при диабет и метаболитен синдром”, доц. Малина Петкова „Немедикаментозно лечение на диабет тип 2” и д-р Васил Вълов „Национално проучване за информираността за захарен диабет”.

Изненадата в края на заседанието поднесе доц. Мария Брусева – зам.председател на УС на БАД, която представи пред асоциацията “Младата смяна” – новоучредената младежка секция на БАД, която е плод на ентусиазма и усилията на млади хора с диабет от различни градове на България.

Българска асоциация „Диабет“ (БАД)

За контакти:

Светла Алексиева

Председател на БАД

София 1233, ж.к. Банишора

ул. Подполковник Калитин, бл. 20

тел.: 02 9310779, факс: 02 8326175

е-мейл: badiabet@abv.bg, уебсайт: www.badiabet.com

Novo Nordisk