Вестник Клуб Д


vd 01/04/2014

Нашият/ваш вестник Клуб Д се разпространява до всичките 140 регионални и местни организации на БАД. Голямата ни молба към всички членове на тези дружества, и особено към ръководствата им, е да ни изпращат редовно информация за събитията и проявите, които организират, за проблемите и успехите им.

Така Клуб Диабет ще може още по-добре да изпълнява ролята си на платформа за обмен на опит, за популяризиране на постиженията на диабетната общност в България, за правилно адресиране на проблемите.

При създаването на ново дружество, моля, информирайте вестника или директно или чрез БАД, за да ви включим в нашия списък за разпространение на Клуб Д. При нужда от допълнителни бройки на вестника, моля, пишете ни.

Пропусналите броеве на Клуб Д могат да се получат от редакцията на вестника на тел.: 02/822 04 18 или на адрес София 1303, ул. Осогово 60. Пълното съдържание на вестника за последните 14 години можете да намерите онлайн на www.spisaniemd.bg.

Novo Nordisk