Ще имаме ли най-после Национален регистър на болните от диабет?


vd 01/04/2014

До края на 2013 година трябваше да бъде даден стартът по изграждането на Национален регистър на болните от диабет, като базата данни за възрастни да бъде надградена по-късно с регистър и на децата диабетици. Това поне обещаха от Здравното министерство, като със задачата трябваше да се заеме Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА http://ncphp.government.bg).

Тази базисна информация, според националния консултант по ендокринология проф. д-р Сабина Захариева, ще направи възможно изграждането на Национална програма за борба с диабета.

Безспорно, събрана и систематизирана, подобна информация ще даде възможност за по-добро планиране на публичните разходи за лечение на диабета и на неговите усложнения. Безспорно, болничното лечение на усложненията на диабета струва най-много пари. А, тези усложнения настъпват при хронично лош контрол на заболяването…

Да се надяваме, че изграждането на Национална програма за борба с диабета няма да отнеме още дълги години. По този повод, да напомним, че първият Програмен съвет „за решаване на проблемите на националната политика за борба със захарния диабет“ към Министерство на здравеопазването бе създаден преди повече от 20 години… През май 1993 година неговите членове проведоха първата си сбирка.

Още този съвет направи опит да постави начало на изграждането на Национален регистър и да разработи проект за Национална програма за борба с диабета. Проектът беше написан в това далечно минало и внесен за обсъждане в Министерство на финансите. Това бе още по време на правителството на Любен Беров, което остана в историята на страната, че не желае да прави реформи.

Оттогава насам изтече много вода…, а това е най-малко третият опит за „старт“. Дано да не е поредното популистко обещание и пак да се въртим в кръг, при нулев резултат.

Novo Nordisk