Призив за съобщаване на нежелани лекарствени реакции


vd 01/04/2014

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в листовката на този лекарствен продукт нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване в:

Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ),

София 1303, ул. Дамян Груев 8

тел.: 02 8903 417, факс: 02 8903 434,

e-mail: bda@bda.bg

Novo Nordisk