Заедно срещу диабета


vd 01/11/2013

Национална информационна кампания „Заедно срещу диабета“ бе обявена в края на септември на пресконференция в София. Партньори на инициативата са Комисията по здравеопазването към Народното събрание, Българска асоциация Диабет (БАД), Национална асоциация на децата с диабет (НАДД), Национална пациентска организация (НПО) и Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (АRPharM).

На пресконференцията бяха обявени резултатите от проучване сред 1000 българи от цялата страна, които показват, че над 90% от нестрадащите от болестта са информирани, че наднорменото тегло и заседналият начин на живот могат да са причина за възникване на диабет, но само 63% от тях знаят, че приблизително половината случаи на диабет в зряла възраст могат да се избегнат.

Повечето запитани (61%), които не страдат от болестта, не разпознават основните признаци за наличие на диабет. Според 68% от анкетираните сърцебиенето е симптом на заболяването, а един от водещите признаци (прояви, симптоми) на диабета – жаждата, се посочва само от 1% от анкетираните.

Неразпознаването на типичните („големите“) симптоми на диабета като силна жажда, необяснима загуба на тегло, често уриниране и отпадналост/умора все още е причина някои от децата с диабет тип 1 да бъдат диагностицирани едва при възникването на диабетна кетоацидоза или дори на кома.

Личният лекар е първият избор на повечето пациенти, които се съмняват, че са болни от диабет. Общопрактикуващ лекар биха посетили 59% от запитаните, 27% биха измерили кръвната си глюкоза и 14% ще се обърнат към ендокринолог.

Повечето пациенти с диабет са добре информирани, че ако не се лекуват, са застрашени от развитие на диабетните усложнения, и обратното – ако се лекуват правилно тези усложнения могат да бъдат избегнати.

За съжаление, половината диабетици не познават добре стойностите на добрия гликемичен контрол, към който трябва да се стремят. Голяма част от пациентите (40%), лекуващи се с таблетки, не са посещавали специалист-ендокринолог през изминалата година и не са изследвали стойностите на гликирания хемоглобин (показател, отразяващ контрола на диабета през последните три месеца).

Проучването на състоянието на гликемичен контрол показва, че само половината от лекуващите се диабетици са с добри показатели.

Данните за контрола на съпътстващите диабета заболявания и състояния сочат, че 80% от пациентите с диабет тип 2 страдат от хипертония, 87% от затлъстяване и 60% от микроалбуминурия (начално увреждане на бъбреците).

Какво може и трябва да се направи?

Първична профилактика (която да попречи заболяването да се развие) и вторична профилактика, която цели да се предотврати появата и развитието на усложнения на заболяването при вече поставена диагноза.

Това изисква активно проследяване и активно терапевтично поведение. Диабетът е хронично прогресиращо заболяване и това налага честа адаптация на лечебния режим, както и мотивация и обучение на пациентите.

Днес медицината разполага с повече възможности, отколкото в миналото. Статистика от САЩ показва, че хората, диагностицирани с диабет тип 1 през периода 1965-1980, живеят с 15 години повече от тези, диагностицирани през периода 1950-1964.

Наред с възможностите на съвременните медикаменти и средства за самоконтрол, много важно е пациентите да измерват редовно стойността на кръвната си глюкоза и на гликирания хемоглобин А1с, както и да посещават редовно своя ендокринолог.

Държавна политика трябва да бъде създаването на диабетен регистър на всички болни с диабет тип 1 и тип 2 така, че да се осигури контрол на пациентите, да се следи непрекъснато тяхното здравословно състояние и да се прецизира прилаганата терапия. По този начин и отделяният обществен ресурс ще може да бъде по-добре планиран.

В света в момента живеят 382 милиона души с диабет, според Международната диабетна федерация. Очакванията са сладките хора на планетата да достигнат 600 милиона души през 2035 година. Разходите за лечението и грижата за тях ще се увеличи от $548 милиарда годишно днес на около $627 милиарда през 2035 г.

Най-много са хората с диабет в Китай, където възприемането на богата на калории западна диета и ограничаването на физическата активност доведоха до епидемичен ръст на болните от диабет тип 2.

Всяка година от усложнения на диабета загиват 5.1 милиона души в света (10 души на минута). Диабетът е втората най-честа причина за ампутиране на крайници след травмите.

Novo Nordisk