20 години диабетно сдружение в Сливен


vd 01/11/2013

Диабетното сдружение в Сливен навърши 20 години. Създадено през 1993 г., за да защитава правата и отстоява интересите на хората с диабет и семействата им, сдружението вече има 220 члена и изградено партньорство с областната управа, община Сливен, общинската Дирекции за социално подпомагане, дирекция Бюро по труда, Български червен кръст.

Управителният съвет на Сдружението е разработил пет проекта, от които два са финансирани, участвало е и като партньор в още два. Сдружението осигурява работа, чрез Дирекция Бюро по труда по програми и мерки за заетост на безработни лица с увреждания.

В партньорство с международна фондация, през 2005 и 2006 година дружеството организира семинари за обучение на членовете си с лектори от Великобритания.

През 2011 година, с решение на Управителния съвет на Българска асоциация Диабет, обучителният център бе обявен за регионален. Обзаведен бе офис с интернет връзка и телефон. Назначен бе и технически сътрудник на трудов договор. Естествено, центърът се превърна в притегателно място не само за хората с диабет, но и за техните близки.

Създадена бе и мрежа за социална защита на диабетно болните. Традиционна социална дейност на сдружението е подпомагането на членове с хранителни продукти, медикаменти и противогрипни ваксини.

За какво настояват пациентите с диабет в Сливен:

1. Парите, събирани от здравни вноски, да се ползват само за здравеопазване

2. Незабавно да стартира здравна реформа, като се изработи нова здравна карта на страната

3. Да се промени лечението в болниците, като се премахнат клиничните пътеки и се въведат диагностично-свързаните групи

4. Да се премахнат всички протоколи, издавани от лекарите-специалисти за медикаменти

5. Да се приеме закон за защита на правата на пациентите

6. Да се въведе европейският стандарт за диабетни здравни грижи в България

За контакти:

Председател: Николай Нейков

Адрес: бул.”Стефан Караджа”№2

ДКЦ-2, ет. 2, кабинет 74Б

Телефон: 044/611 970 и 0886433912

Е-mail: niki_in65@abv.bg

Novo Nordisk