Здравната каса: Защо диабетици не се лекуват?


vd 01/09/2013

Според управителят на НЗОК д-р Румяна Тодорова, пациенти се приемат в болница многократно заради усложненията на диабета. Изводите са, че или пациентите не се наблюдават в извънболничната помощ, или, че диабетикът не е ангажиран със собственото си здраве…

Тодорова обеща лично да прегледа документацията на хора с диабет, които постъпват много пъти и в кратък срок в бълница и да провери как те следят нивата на своята кръвна глюкоза.

„Нарочно взех диабета. Касата е осигурила 100% лечението. Каква е причината пациентът да не се лекува,” заяви д-р Тодорова.

НЗОК ще прави съвместни проверки с изпълнителна агенция Медицински одит към здравното министерство (www.eama.bg) на качеството на здравните услуги.

130 милиона лева не стигат на здравната каса. Това е дефицитът, с който НЗОК ще влезе в 2014 година. Има опасност НЗОК да се превърне в платец на болници и лекарства, а да не може да плаща достатъчно за извънболничната помощ, според д-р Тодорова

„Няма друга европейска държава, която да слага акцент по този начин и финансовата тежест да бъде в тези два сектора. Навсякъде акцентът е в извънболничната помощ,” заяви тя.

За медицински изделия през 2010 година са платени 76.7 милиона лева, а очакванията за разходите през 2013 са за 95 милиона лева. Лекарствените продукти (включително и медикаменти за онкологично болни, които от 2012 година се изплащат от НЗОК) са стрували 348 милиона лева през 2010 година, ще бъдат 716 милиона лева в края на 2013 година. Разходите за тях от 17% скачат на 26%!

Има и много неизползвани направления (на фона на непрекъснатите оплаквания за недостига им!) за високоспециализираните медицински дейности не са усвоени 5.5%, а за изследвания – 10.5%! Отговорността е двустранна – на лекаря, който дава направлението, и на пациента, който не го е усвоил.

За НЗОК, като финансова институция, това е добре – не са усвоени, не са платени. Само че това са едни документи, зад които стоят консултации на болни, и НЗОК не може да ги даде на друг.

Novo Nordisk