Хигиената на устната кухина е субоптимална при юношите с диабет


vd 01/09/2013

Обучението на юношите с диабет да поддържат оптимална зъбна хигиена и да провеждат редовни профилактични прегледи при стоматолог може да подобри общото им здравно състояние, е препоръката на Международната асоциация по дентални (зъбни) изследвания – IADR.

Проучване e показвало, че едва половината от подрастващите с диабет са наясно, че грижите за венците могат да играят важна роля за подобряване на здравето им, включително за намаляване на риска за сърдечносъдово заболяване.

При около 80% от участниците е бил извършен контролен преглед от стоматолог през предшестващите шест месеца и при 55% е проведено лечение по повод на различни дентални проблеми.

Резултатите от анкета са показвали, че подрастващите без диабет почистват по-често зъбите си с четка и паста за зъби (за отстраняване на бактериалните плаки) отколкото техните връстници с диабет. Същото се отнася и за почистването на междузъбните пространства със зъбни конци (зъбен флос). Юношите с диабет отново са били по-малко старателни.

Контролният преглед е установил, че 70% от децата с лош контрол на диабета (ниво на гликиран хемоглобин А1с >9.5%) имат кървящи венци (проява на гингивит – възпаление на венците) спрямо 56% от тези със субоптимален гликемичен контрол (7.5%-9.5%) и 40% от тези с добър контрол (<7.5%).

Наред с това, в диабетната група е била наблюдавана по-тежка степен на периодонтит (по-дълбоки венечни джобове и по-сериозно засягане на другите зъбозадържащи структури) в сравнение с контролите с нормална глюкозна обмяна.

Под половината от юношите с диабет са били наясно, че заболяването им води до повишен риск за периодонтално заболяване, а то от своя страна допринася за влошаване на гликемичния контрол (в резултат на бактериалното възпаление, което повишава инсулиновата резистентност).

По-добре информирани по отношение на тези проблеми са били участниците, които са поддържали по-добра хигиена на устната си кухина с помощта на зъбен флос.

Novo Nordisk