Здравето на съдовете се отразява на мозъка


vd 01/07/2013

Хората, които страдат едновременно от субклинично (неизявено) сърдечносъдово заболяване и диабет тип 2, имат повишен риск за нарушения в паметта, потвърждават резултатите от проучване, публикувани в Journal of Diabetes and Its Complications.

Учените изследват от години връзката между познавателния дефицит и диабет тип 2, между атеросклерозата и диабет тип 2, между атеросклерозата и слабата памет (деменцията).

Настоящото проучване, наречено Diabetes Heart Study-Mind (DHS-Mind), е установило, че пациентите с диабет тип 2, които са имали безсимптомни плаки (отлагания на „лош“ холестерол и калций) в сънните артерии, седем години по-късно са страдали от по-изразени нарушения в умствената дейност отколкото техните братя и сестри без диабет, независимо от пола, възрастта, образованието или кръвното налягане.

Отлагането на плаки в сънните (каротидните) артерии често е без никакви оплаквания, но те могат да се се видят с ехографско (Доплер) изследване, поради което са приети за „тих“ (ранен) белег на атеросклероза.

Това е първото проучване, което показва, че здравето на съдовете се отразява върху дейността на фронталния лоб (предния дял) на мозъка много преди появата на неврологична симптоматика.

Фронталният лоб, който е най-голямата част от мозъка, ръководи познавателните процеси, решаването на задачи, с него смятаме, планираме, организираме, възпроизвеждаме, преценяваме, учим, творим… Той е отговорен за работната памет и за концентрацията на вниманието.

Нарушенията в тези процеси са били установени с психологични тестове, резултатите от които са показали по-трудно спомняне на думи, затруднения с езика и по-дълго време на реакция при прости умствени задачи.

Всички хора с диабет тип 2, които имат още два рискови фактора за атеросклероза като тютюнопушене, липидни нарушения, артериална хипертония, фамилна анамнеза за ранна исхемична болест на сърцето трябва да провеждат насочено изследване с ехография на сънните артерии (скрининг) за установяване на стесняването им (стеноза).

Novo Nordisk