Отново за добрия гликемичен контрол при диабет тип 101/07/2013

Интензивният гликемичен контрол, постигнат рано с базално-болусна инсулинова терапия, осигурява най-благоприятна далечна перспектива при хората с диабет тип 1, потвърди натрупаният 30-годишен опит от проспективното интервенционално проучване DCCT (проведено през периода 1983-1993 година) и последвалото го наблюдателно проучване EDIC.

Данните от анализа, представен през юни по време на тазгодишните научни сесии на Американската диабетна асоциация, показват, че постигането и поддържането на стриктен гликемичен контрол, рано след диагностицирането на диабет тип 1 при млади хора и юноши с това заболяване, може да намали дългосрочно техния риск за развитието на свързани със заболяването хронични усложнения с над 50%. Този феномен се нарича „метаболитна памет“.

Историята…

DCCT е 10-годишно американско интервенционално проучване върху диабетния контрол и усложненията (Diabetes Control and Complications Trial). За резултатите от DCCT ви информирахме подробно в юнския брой на нашия ваш/вестник „Диабет“ още през 1994 (преди 19 години!) по повод на първата годишнина от приключване на това най-мащабно изследване на връзката между степента на гликемичен контрол и риска за появата и прогресирането на диабетните усложнения (на очите, нервите, бъбреците и на големите съдове).

Това проучване (в което първоначално участваха над 1440 доброволци) показа, че поддържането на стойности на кръвната глюкоза, близки до нормалните (средно ниво на гликиран хемоглобин – HbА1с около 7%), понижава в сравнение със стандартното лечение (средно ниво на HbА1с около 9%) честотата на диабетната ретинопатия със 76%, на нефропатията – с 50% и на невропатията – с 60%.

Интензивният гликемичен контрол по време на DCCT e осигуряван с помощта на базално-болусна инсулинова терапия, неколкократно самоизмерване на кръвната глюкоза всеки ден с помощта на глюкомер и тест ленти, и адаптиране на инсулиновата доза към хранителния и двигателния режим с цел да се поддържа прицелно ниво на HbА1с около 7%*.

Настоящето….

EDIC – 20-годишно проследяване на епидемиологията на диабетните интервенции и усложнения (Epidemiology of Diabetes Interventions and Complications), стартирало една година след DCCT, проследи по-нататък резултатите, като оригиналната група на стандартно лечение по време на DCCT също преминава на интензивна инсулинова терапия с цел да намали риска си за развитието на хронични усложнения.

В резултат на това, степента на гликемичен контрол между двете групи е изравнена бързо (в рамките на първата година), като по време на EDIC е поддържано сходно средно ниво на HbА1с около 8%.

Въпреки това, години по-късно, оригиналната група на интензивен гликемичен контрол по време на DCCT продължава да има с 50% по-нисък риск за бъбречно увреждане, сърдечносъдово заболяване и за тежка диабетна ретинопатия, включително и нужда от очна хирургия в сравнение с оригиналната група на стандартно лечение!

Посланието…

Нивото на HbA1c, което можем да постигнем днес при младите хора и юношите с диабет тип 1, има значение за тях утре и много, много години напред… Положителният ефект, осигурен с помощта на базално-болусна инсулинова терапия (многократни подкожни инсулинови инжекции или постоянна подкожна доставка на инсулин с помощта на инсулинова помпа), се запазва дългосрочно.

При хората с диабет тип 1 трябва да се постигне добър гликемичен контрол, колкото е възможно по-рано след диагностициране на заболяването им, ако това е безопасно (интензивният подход води до повишена честота на хипогликемия, поради което не е подходящ при малки деца). В DCCT са участвали млади хора и юноши*.

* Прицелното ниво на HbА1с трябва да бъде индивидуално определено при всеки човек с диабет от неговия лекуващ лекар.

Като цяло, при деца и юноши с диабет тип 1 на всички възрасти се препоръчва ниво на HbА1с <7.5% (указания на Международното общество по детски и юношески диабет – ISРAD http://www.ispad.org и на Международната диабетна федерация – IDF от 2011 година http://www.ispad.org/sites/default/files/resources/files/idf-ispad_diabetes_in_childhood_and_adolescence_guidelines_2011_0.pdf).

Измерването на HbА1с трябва да се извършва в клинична лаборатория, която използва международен (DCCT и UKPDS) стандартизиран метод!